Giải quyết 440 TTHC theo cơ chế một cửa

Cập nhật lúc 06:16, Thứ Năm, 11/06/2020 (GMT+7)
Số liệu tập hợp trong 5 năm qua, huyện Lâm Hà đã giải quyết đúng hạn gần 36.230 hồ sơ, đạt tỷ lệ 92,4%. Trong đó, bao gồm 440 thủ tục hành chính (TTHC) cấp huyện và cấp xã giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 
 
Cùng với đó, 100% TTHC thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan nhà nước các cấp ở huyện Lâm Hà đều được niêm yết công khai, đồng thời đăng tải toàn bộ lên trang thông tin điện tử của huyện này. 
 
Bên cạnh đó, Lâm Hà cũng đã chú trọng đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ huyện đến xã làm việc theo hướng ứng dụng nhanh kỹ thuật điện tử, hiện đại và hiệu quả. 
 
Đáng kể, huyện Lâm Hà đã đạt vị trí 5/12 huyện, thành trong tỉnh về kết quả công bố chỉ số cải cách hành chính, đồng thời cao hơn chỉ số trung bình toàn tỉnh là 1,09%.
 
MẠC KHẢI
,