Lạc Dương: Tinh giản biên chế và sắp xếp lại một số đơn vị trên địa bàn

Cập nhật lúc 05:32, Thứ Tư, 17/06/2020 (GMT+7)
UBND huyện Lạc Dương cho biết đến nay đã tinh giản 8 biên chế trong bộ máy hành chính theo qui định và đến hết năm 2020 huyện sẽ tiếp tục giảm thêm 2 biên chế nữa. 
 
Huyện cũng đã sắp xếp lại tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn theo qui định. Hiện một số cơ quan hành chính đã bố trí sắp xếp vị trí kế toán kiêm nhiệm từ 2 chủ tài khoản trở lên, giảm được 4 vị trí kế toán so với trước đây. 
 
Huyện trong thời gian qua đã hoàn tất việc sáp nhập Trung tâm Văn hóa - Thể thao với Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện; giảm 1 trạm quản lý bảo vệ rừng, từ 7 trạm còn 6 trạm; thành lập Trường Tiểu học và Trung học cơ sở (THCS) Long Lanh trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Long Lanh và Trường THCS Long Lanh; thành lập Trường Tiểu học Đưng K’Nớ và Trường THCS Đưng K’Nớ trên cơ sở sáp nhập, chia tách các bậc học của 2 Trường Tiểu học và THCS Lán Tranh và Tiểu học - THCS Đưng K’Nớ. 
 
Hiện có 3 trong tổng số 6 xã, thị trấn của huyện thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND xã, thị trấn gồm xã Đạ Chais, xã Lát, xã Đạ Sar; có 2 trong tổng số 6 xã, thị trấn thực hiện mô hình Phó Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND xã (gồm xã Đạ Nhim, thị trấn Lạc Dương); có 1 trong tổng số 6 xã, thị trấn thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã (xã Đưng K’Nớ). 
 
Huyện cũng đã xây dựng đề án sáp nhập một số thôn, tổ dân phố có vị trí liền kề, địa hình không bị chia cắt phức tạp, thuận tiện cho việc phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất, kinh doanh và ổn định đời sống của nhân dân đối với thị trấn Lạc Dương và xã Đạ Sar.
 
Hiện UBND huyện Lạc Dương đang quản lý sử dụng 82/90 tổng biên chế được giao và đang thực hiện hợp đồng với 8 trường hợp thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện.
 
VIẾT TRỌNG
,