Thiết thực các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động

Cập nhật lúc 05:05, Thứ Tư, 03/06/2020 (GMT+7)
Xác định rõ vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn trong việc tổ chức và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, những năm qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã chủ động, chỉ đạo các công đoàn trực thuộc triển khai ngay từ đầu năm. Nhờ đó, các phong trào thi đua ngày càng đi vào nền nếp, trở thành động lực thúc đẩy công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ) tích cực lao động sản xuất, mang lại hiệu quả thiết thực; góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
Bà Phạm Thị Phúc - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao Cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2019
Bà Phạm Thị Phúc - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao Cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2019
 
Theo LĐLĐ tỉnh, 5 năm qua, để các phong trào thi đua thực sự là động lực để mỗi tập thể, cá nhân nỗ lực phấn đấu, các cấp công đoàn đã triển khai sâu rộng mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của từng phong trào đến đoàn viên, CNVCLĐ theo chuyên đề và các đợt thi đua đặc biệt chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh. Trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Xanh - sạch - đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức: Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực và phòng, chống các tệ nạn xã hội”… Đồng thời, chú trọng tuyên truyền Luật Thi đua khen thưởng nhằm nâng cao nhận thức cho CNVCLĐ về tầm quan trọng của thi đua và khen thưởng; tuyên truyền Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Đồng thời gắn thi đua với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo thêm động lực của cán bộ công đoàn và CNVCLĐ tham gia phong trào thi đua yêu nước.
 
Bên cạnh các phong trào thi đua do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, LĐLĐ tỉnh còn tổ chức phát động các đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam, chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng, chào mừng “Tháng Công nhân”, chào mừng các sự kiện quan trọng của đất nước, của địa phương.
 
Công đoàn cơ sở cũng đã cụ thể hóa các phong trào thi đua do công đoàn cấp trên phát động cho phù hợp với đặc thù, đặc điểm tình hình của đơn vị, địa phương, với hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, thu hút được đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, từ đó tạo sự chuyển biến về nhận thức, giúp nâng cao năng suất lao động, làm việc có hiệu lực, hiệu quả rõ rệt. Điển hình như: Ngành y tế với phong trào thi đua làm theo lời Bác “Người thầy thuốc giỏi đồng thời phải như người mẹ hiền”; “Lương y như từ mẫu”; phong trào đăng ký xây dựng ngân hàng máu phục vụ người bệnh; phong trào “Nâng cao y đức”; Phong trào thi đua triển khai thực hiện Đề án 1816 và quy tắc ứng xử; đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, tiến tới sự hài lòng của người bệnh; phong trào về nghiên cứu khoa học, áp dụng những đề tài, sáng kiến cũng thu hút đông đảo cán bộ, viên chức người lao động tham gia, đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp... nhằm góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.
 
Công đoàn ngành giáo dục với phong trào “Dạy tốt, học tốt”, phong trào “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức học tập và sáng tạo”, phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”...
 
Đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp tiếp tục phát huy quyền dân chủ của CNVCLĐ; cụ thể hóa và triển khai sâu rộng Cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; tích cực tham gia cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan nhà nước; cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, xây dựng đơn vị, cơ quan công sở văn hóa, an toàn, góp phần xây dựng Đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong lao động, nâng cao chất lượng học tập văn hóa, chính trị, ngoại ngữ, đào tạo trình độ tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, ý thức, kỷ luật, tác phong lao động công nghiệp trong cán bộ công chức, công nhân lao động với tinh thần: “Học để phục vụ sản xuất, công tác, phục vụ Nhân dân, cạnh tranh, hội nhập”.
 
Đoàn viên CNLĐ ở các doanh nghiệp với các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn liền với năng suất, chất lượng, hiệu quả, xây dựng và giữ vững thương hiệu, đủ sức cạnh tranh trên trường quốc tế: các đơn vị, doanh nghiệp luôn lấy đó làm mục tiêu kế hoạch phấn đấu với những chỉ tiêu cụ thể. Ở những đơn vị nào có phong trào thi đua mạnh là những đơn vị luôn dẫn đầu về năng suất, chất lượng, hiệu quả, đó cũng là những đơn vị có phong trào thi đua lao động sáng tạo, có nhiều sáng kiến, tiết kiệm, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, thực hiện tốt pháp luật lao động trong sản xuất kinh doanh, trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội của địa phương, đời sống thu nhập của người lao động được cải thiện và nâng cao... 
 
Thông qua việc hưởng ứng các phong trào thi đua, 5 năm qua, đã có 14.988 đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích của CNVCLĐ được các cấp công nhận, với giá trị làm lợi hơn 10.628 triệu đồng.
 
Bên cạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động của từng ngành, từng đơn vị phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn gắn với Cuộc vận động “Cùng cả nước, Lâm Đồng chung sức xây dựng nông thôn mới”, xây dựng đô thị văn minh được đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng tích cực. 
 
Từ các phong trào thi đua, 5 năm qua, hàng ngàn cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh đã được ghi nhận, biểu dương, khen thưởng: Chủ tịch nước tặng thưởng 30 Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 24 tập thể, 54 cá nhân. Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua cho 32 tập thể; tặng Bằng khen cho 131 tập thể và 138 cá nhân; tặng Bằng Lao động sáng tạo cho 3 cá nhân. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 158 tập thể, 389 cá nhân; LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua cho 79 tập thể... Tổng giá trị khen thưởng hơn 5 tỷ đồng.
 
Có thể khẳng định, phong trào thi đua yêu nước đã thực sự tạo khí thế, động lực, khả năng sáng tạo, lòng nhiệt tình hăng say lao động, công tác của CNVCLĐ. Phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ ở tất cả các lĩnh vực, ngày càng đi vào chiều sâu, nhiều đề tài, sáng kiến mang lại giá trị cao, đã có hàng trăm tập thể Công đoàn cơ sở, hàng nghìn công nhân, lao động tiêu biểu xuất sắc trong lao động sản xuất, công tác. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
NHẬT MINH
,