Cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng

Cập nhật lúc 05:36, Thứ Năm, 16/07/2020 (GMT+7)
Trong 6 tháng đầu năm 2020, Công ty Điện lực Lâm Đồng đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục vụ phát triển kinh tế và xã hội, không điều hòa tiết giảm phụ tải, không xảy ra tắt điện luân phiên. Công ty sản xuất được 4,94 triệu kWh điện, giảm 7,28% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 30,87% kế hoạch Tổng Công ty giao (16 triệu kWh). Hiện Công ty Điện lực Lâm Đồng đang phục vụ 408.871 khách hàng, trong đó có 356.829 khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, chiếm 87,27%; 52.042 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt, chiếm 12,73%. Giá bán điện bình quân 6 tháng đầu năm 2020 là 1.861,74 đồng/kWh, thấp hơn 65,26 đồng/kWh so với kế hoạch được giao. Nguyên nhân do công ty thực hiện yêu cầu của Bộ Công thương về giảm giá điện cho khách hàng nên giá bán bình quân thực hiện thấp hơn so với kế hoạch được giao.
 
D.Q
,