Đam Rông: Cơ bản hoàn thành việc chi trả cho các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch COVID - 19

Cập nhật lúc 18:50, Thứ Ba, 07/07/2020 (GMT+7)
(LĐ online) - Theo báo cáo của Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội (LĐ-TB&XH) huyện Đam Rông thì đến thời điểm hiện tại việc thực hiện chi trả cho các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch COVID - 19 tại địa phương cơ bản đã hoàn thành.
 
Người dân thuộc nhóm đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo được chi trả bị ảnh hưởng do dịch COVID - 19 tại huyện Đam Rông
Người dân thuộc nhóm đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo được chi trả bị ảnh hưởng do dịch COVID - 19 tại huyện Đam Rông
 
Tổng số đối tượng người có công thụ hưởng là 189 người, với tổng số tiền 283,5 triệu đồng. Tổng số người bán vé số dạo là 8 người với số tiền 8 triệu đồng. Nhóm đối tượng bảo trợ xã hội (BTXH) được phê duyệt là 1.148 người với tổng số tiền là 1 tỷ 717 triệu đồng. Nhóm đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo (tính theo khẩu người) được chi trả là 23.718 người với số tiền là 17 tỷ, 788,5 triệu đồng. 
 
Còn riêng với nhóm đối tượng là doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người có giao kết hợp đồng lao động, người không có hợp đồng lao động, người sử dụng lao động vay vốn để trả lương thì theo ông Nguyễn Hải Sơn - Phó Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện cho biết đang tiếp tục rà soát, lập danh sách để hỗ trợ theo quy định.
 
Phòng LĐ-TB&XH cũng đã rà soát các đối tượng chi trả trùng theo quy định; trong đó: có 3 đối tượng trùng ở nhóm đối tượng BTXH đã thu hồi nộp  ngân sách Nhà nước với số tiền 4,5 triệu đồng. Nhóm hộ nghèo, cận nghèo với tổng số khẩu không được thực hiện chi trả là 192 người (vì lý do 60 khẩu người nghèo, 132 khẩu người cận nghèo trùng đối tượng, tách khẩu, chuyển đi khỏi địa phương, số tiền trên được UBND 6 xã trên địa bàn nộp trả ngân sách Nhà nước). 
 
Đ.TÚ - T.HIỀN
,