Mặt trận và ngành Thuế phối hợp hiệu quả trong tuyên truyền

Cập nhật lúc 06:01, Thứ Ba, 07/07/2020 (GMT+7)
Để đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách đề ra trong năm 2019, Ủy ban MTTQ tỉnh và Cục Thuế tỉnh đã tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 
 
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong vận động Nhân dân thực hiện nghĩa vụ thuế
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong vận động Nhân dân thực hiện nghĩa vụ thuế
 
Năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng đạt được nhiều kết quả tích cực, các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra; tăng trưởng GRDP đạt 8,14%, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thu ngân sách của ngành Thuế đạt được những kết quả quan trọng với mức thu vượt dự toán được giao. Góp phần quan trọng vào công tác thu ngân sách, công tác phối hợp tham gia quản lý thuế giữa Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh và Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghĩa vụ thuế. Qua đó, Cục Thuế tích cực triển khai thực hiện quy chế, chương trình, kế hoạch phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, lồng ghép tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghĩa vụ thuế vào các chương trình, kế hoạch công tác hàng tháng, quý, năm của từng đơn vị gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và triển khai đến toàn thể đảng viên, công chức thực hiện.
 
Phía MTTQ các cấp cũng đã ban hành chương trình công tác năm, tập trung phối hợp với các chi cục thuế, các ngành liên quan triển khai kế hoạch phối hợp để vận động thu thuế. Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn và thực hiện nhiệm vụ thuế gắn với thực hiện Pháp lệnh 34 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.
 
Hội LHPN các cấp đã cụ thể hóa nội dung tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, thông qua việc đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục trên chuyên mục “Phụ nữ Lâm Đồng thời kỳ đổi mới” phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng định kỳ vào lúc 20 giờ thứ Sáu tuần cuối tháng; tổ chức tuyên truyền lồng ghép, phổ biến các chính sách thuế gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đến cán bộ, hội viên, phụ nữ cho 162.218 lượt người tham gia. Còn Hội CCB các cấp đã bám sát định hướng của Thường trực Hội CCB tỉnh và cơ quan thuế địa phương, để triển khai kịp thời những nội dung trọng tâm trong công tác thuế năm 2019 đến Hội CCB các xã, phường, thị trấn. Cán bộ, hội viên luôn đề cao trách nhiệm, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” vận động gia đình, hội viên gương mẫu trong thực hiện nghĩa vụ thuế.
 
Công tác phối hợp giữa các đội thuế với Ban công tác Mặt trận và chi hội đoàn thể ở các thôn, tổ dân phố trong công tác vận động Nhân dân nộp thuế, phí, lệ phí tại các điểm dân cư tập trung trở thành ngày hội thu thuế, phí và phong trào thi đua hàng năm được Nhân dân đồng tình ủng hộ, mang lại hiệu quả, góp phần hoàn thành công tác thu nộp thuế, phí trước thời hạn. Nhiều địa phương gắn phong trào thi đua thực hiện nghĩa vụ thuế với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và đưa vào tiêu chí bình xét khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa; qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước. 
 
Từ công tác phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị nên kết quả tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2019 của tỉnh đạt 8.678,9 tỷ đồng, đạt 113% dự toán Trung ương, đạt 108% dự toán địa phương và bằng 121% so năm 2018. 
 
Trong đó, thuế, phí là 5.247,5 tỷ đồng, đạt 103% dự toán Trung ương, đạt 100% dự toán địa phương và bằng 119% so năm 2018. Đây là kết quả quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.
 
Năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng quyết định thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, do đó cần có sự tăng cường công tác phối hợp đồng bộ, chặt chẽ thống nhất giữa Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Hội CCB tỉnh và Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng để tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020 do HĐND, UBND tỉnh giao. 
 
Về định hướng trong thời gian tới, ông Bùi Văn Kính - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Trong thời gian tới, ngành Thuế sẽ tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với MTTQ, Hội LHPN, Hội CCB trong việc tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật thuế, giáo dục pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật, vận động Nhân dân thực hiện nghĩa vụ thuế. Tăng cường phối hợp trong việc kiểm tra thực hiện kế hoạch, chương trình vận động Nhân dân thực hiện nghĩa vụ thuế ở cơ sở, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả công tác thu ngân sách nhà nước tại địa phương.
 
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bon Yô Soan nhấn mạnh: Đối với MTTQ và các tổ chức thành viên, chúng tôi sẽ tập trung tăng cường phối hợp với ngành Thuế đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế chào mừng kỉ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020). Đồng thời, tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật thuế của Nhân dân và công chức, nhằm thực hiện tốt quy chế giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức thành viên và của cả hệ thống chính trị đối với công tác thuế.
 
NGUYỆT THU
,