Màu áo xanh tình nguyện ở Đoàn Kinh tế quốc phòng Lâm Đồng

Cập nhật lúc 06:03, Thứ Ba, 07/07/2020 (GMT+7)

 

Đội viên trí thức trẻ tình nguyện cùng cán bộ, chiến sỹ Đoàn KTQP tuyên truyền người dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước
Đội viên trí thức trẻ tình nguyện cùng cán bộ, chiến sỹ Đoàn KTQP tuyên truyền người dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước
 
Dự án “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các Khu Kinh tế quốc phòng (KTQP) giai đoạn 2010 - 2020”, Đoàn KTQP Lâm Đồng đã phối hợp với tổ chức đoàn ở địa phương tuyển chọn 136 trí thức trẻ có trình độ đại học, cao đẳng, có sức khỏe tốt, nhiệt tình, tâm huyết về công tác tại đơn vị. Theo Ban quản lý Dự án 174, sau 10 năm triển khai dự án, (từ năm 2010 - 2020), qua 5 đợt triển khai đã tuyển chọn được 136 đội viên (Dự án 174), đạt 100% chỉ tiêu đề ra. Hầu hết các đội viên có trình độ, nhiệt huyết, sáng tạo, tích cực đóng góp với cấp ủy, chính quyền các địa phương những sáng kiến hay về đẩy mạnh phát triển kinh tế, ổn định đời sống người dân. Nhiều trí thức trẻ qua quá trình công tác đã khẳng định năng lực bản thân và đã tham gia thực hiện có hiệu quả nhiều dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia như Đề án sắp xếp ổn định dân cư, phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.
 
Mang trong mình khát vọng được cống hiến và phục vụ, nơi các bạn trẻ đến và công tác là vùng khó khăn, đời sống bà con còn nhiều khó khăn, công tác xóa đói, giảm nghèo còn nhiều hạn chế. Với kiến thức, trình độ được trang bị từ môi trường đại học, cao đẳng, các đội viên đã áp dụng, hướng dẫn người dân thực hiện tốt các lĩnh vực khuyến nông - khuyến lâm, từ đó đưa kinh tế hộ của người dân trong khu KTQP từng bước phát triển, đời sống từng bước được nâng lên. Thượng tá Hoàng Văn Đình, Chính trị viên - Đoàn KTQP Lâm Đồng cho biết: “Qua theo dõi nhận thấy, trí thức trẻ đã phát huy được tinh thần, trách nhiệm trong công việc. Đặc biệt, bằng kiến thức đã học tại trường, các đội viên đã phối hợp với cán bộ, chiến sỹ Đoàn KTQP Lâm Đồng triển khai thành công nhiều mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả và đã nhân rộng cho các hộ dân trong vùng dự án áp dụng vào sản xuất của gia đình. Ngoài ra, còn tổ chức được 14 lớp xóa mù chữ kết hợp với dạy tiếng phổ thông cho bà con và đến nay đã tổng kết được 12 lớp”. 
 
Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, các đội viên trí thức trẻ tình nguyện đã cùng cán bộ, chiến sĩ Đoàn KTQP Lâm Đồng thực hiện tốt phương châm “ba bám”, “bốn cùng”. Đó là những việc làm cụ thể, thiết thực như: giúp Nhân dân dựng lại trên 50 nhà bị tốc mái do lốc xoáy; phối hợp với các ban, ngành chức năng tổ chức 15 đợt khảo sát nắm tình hình kinh tế, xã hội của địa phương, tình hình đất ở, đất sản xuất, dân tộc, tôn giáo, làm cơ sở tham mưu cho địa phương từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế. 
 
Bên cạnh đó, thực hiện 25 mô hình, thí điểm và giới thiệu cho hơn 900 hộ dân để nhân rộng, giúp Nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. 
 
Kết quả thực hiện Dự án 174 giai đoạn 2010-2020 đã đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đoàn KTQP Lâm Đồng. Đây là mô hình phù hợp với thực tế nhiệm vụ, nhu cầu của các đoàn KTQP, địa phương và Nhân dân vùng dự án; bước đầu không chỉ tạo công ăn việc làm, mà còn tạo cơ hội để trí thức trẻ rèn luyện, lập thân, lập nghiệp; nhất là phát huy được vai trò xung kích, tình nguyện, sự sáng tạo, lòng nhiệt tình cống hiến; góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa... 
 
LÊ TUẤN
,