Áp dụng ISO xây dựng nền hành chính cơ sở vì dân phục vụ

Cập nhật lúc 06:00, Thứ Ba, 15/09/2020 (GMT+7)
2 năm qua, việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã mang lại chất lượng dịch vụ công đồng bộ, hiệu quả, hiện đại, khoa học, thống nhất từ cơ sở, góp phần hoàn thiện nền hành chính vì dân phục vụ.
 
Người dân được giải thích cặn kẽ quy trình thủ tục sang nhượng, chuyển quyền sử dụng đất đai (Ảnh chụp tại bộ phận một cửa UBND xã Triệu Hải, huyện Đạ Tẻh).
Người dân được giải thích cặn kẽ quy trình thủ tục sang nhượng, chuyển quyền sử dụng đất đai (Ảnh chụp tại bộ phận một cửa UBND xã Triệu Hải, huyện Đạ Tẻh)
 
Làm hài lòng người dân
 
Năm 2018, UBND Phường 1 - Bảo Lộc là 1 trong 24 UBND cấp xã đầu tiên của tỉnh được chọn làm điểm áp dụng hệ thống quản lý ISO (áp dụng ISO) vào hoạt động giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa. Phường thường xuyên cập nhật, bổ sung, điều chỉnh hệ thống tài liệu theo các quyết định ban hành TTHC, đến nay đã công bố 1 sổ tay chất lượng, 2 quy trình nội bộ, 5 quy trình chung và 149 quy trình giải quyết TTHC thuộc 17 lĩnh vực. Đồng thời chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, cán bộ, công chức nghiêm túc áp dụng các quy trình thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính vào từng lĩnh vực; kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình xử lý hồ sơ, công khai, minh bạch quy trình thủ tục, các khâu xử lý giải quyết của cán bộ, công chức; tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ định kỳ, kịp thời bổ sung, cải tiến, hoàn thiện các quy trình, khắc phục những thiếu sót, bất cập. Năm 2018, Phường 1, Bảo Lộc tiếp nhận 5.486 hồ sơ thì 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn; năm 2019 tiếp nhận 4.580 hồ sơ thì 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn; 6 tháng đầu năm 2020 tổng số hồ sơ tiếp nhận là gần 2.000 hồ sơ thì tất cả hồ sơ đã được giải quyết đúng hạn… So với trước khi áp dụng ISO, việc thực hiện các TTHC tại UBND phường đã có nhiều cải tiến rõ rệt, việc giải quyết các hồ sơ hành chính cho cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa đã đi vào nề nếp, đem lại sự hài lòng cho người dân trong phường. 
 
Ông Đàm Minh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Chính quyền cơ sở (cấp xã) là nơi gần dân và thường xuyên tiếp xúc với người dân nhất, số lượng hồ sơ UBND cấp xã giải quyết rất nhiều, trong đó có đến 70 - 80% thủ tục người dân lấy liền, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức phải giải quyết ngay. Việc áp dụng ISO đã làm nên chất lượng, đảm bảo việc giải quyết các TTHC nhanh, đúng luật, đúng quy trình, đúng thời hạn, làm hài lòng người dân. 
 
Xây dựng nền hành chính hiện đại từ cơ sở
 
Thực tiễn cho thấy, việc áp dụng ISO là sự bổ sung hợp lý, cụ thể hóa thêm một bước, hoàn thiện quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC. Ở cơ chế một cửa, bộ TTHC sẽ quy định thời gian xử lý, giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân đối với một trường hợp cụ thể nào đó là 15 ngày, thì việc áp dụng ISO sẽ chỉ ra trình tự mỗi bộ phận, mỗi công chức có liên quan khi tham gia xử lý là bao nhiêu ngày trong tổng 15 ngày đó. Từ đó, có thể xác định được việc giải quyết nhanh, đúng hẹn, sớm, trễ hẹn thuộc về bộ phận hay cá nhân công chức nào. Việc phân công trách nhiệm của từng cá nhân công chức phải làm gì, làm như thế nào cũng được xác định rõ ràng, cụ thể hơn Qua đó, cán bộ, công chức đã thay đổi rất lớn về cung cách giao tiếp với dân, tạo nên một nền hành chính thân thiện, gần dân hơn, đồng thời nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức. 
 
Việc xây dựng hệ thống quy trình đồng bộ, khoa học, phù hợp với chính sách và mục tiêu chất lượng đề ra đã loại bỏ cơ bản các thủ tục rườm rà, phức tạp; quy trình và thời gian giải quyết hồ sơ được thực hiện đúng, đủ, theo hướng đơn giản, rút ngắn thời gian (sớm hơn hoặc đúng quy định), tạo điều kiện thuận lợi cho công dân khi giao dịch. Công tác kiểm soát quá trình giải quyết công việc được thực hiện trên phần mềm một cửa điện tử và bản giấy, hồ sơ tài liệu được sắp xếp ngăn nắp, có hệ thống theo từng lĩnh vực công việc. Vì vậy, việc cập nhật các thay đổi văn bản rất thuận lợi, dễ dàng tra cứu hồ sơ lưu trữ. Qua công tác đánh giá nội bộ và hoạt động xem xét của lãnh đạo hàng năm, đội ngũ cán bộ, công chức được đánh giá năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm một cách khách quan hơn.  
 
Để áp dụng ISO tại UBND cấp xã có hiệu quả hơn, cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, giám sát các đầu mối; lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo trong việc áp dụng ISO vào cải cách hành chính (CCHC) tại UBND cấp xã. Các sở, phòng ban chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện cũng cần kịp thời rà soát, điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành để làm cơ sở pháp lý cho việc điều chỉnh quy trình giải quyết TTHC tại cấp xã theo đúng quy định, xây dựng nền hành chính hiện đại, gần dân; góp phần giữ vững vị trí Lâm Đồng là tỉnh đạt chỉ số CCHC đứng đầu Tây Nguyên.
 
QUỲNH UYỂN
,