Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đạ Tẻh

Cập nhật lúc 04:55, Thứ Ba, 06/10/2020 (GMT+7)
Ngày 1/9/2020, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký ban hành Quyết định số 1902/QĐ-UBND “Phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Đạ Tẻh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050”. Đây là huyện đầu tiên trong 9 huyện của tỉnh Lâm Đồng được phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện và góp phần quan trọng để Đạ Tẻh về đích “huyện nông thôn mới”. 
 
Thị trấn Đạ Tẻh đến năm 2035 sẽ được nâng cấp lên đô thị loại IV
Thị trấn Đạ Tẻh đến năm 2035 sẽ được nâng cấp lên đô thị loại IV
 
Xây dựng hồ sơ quy hoạch xây dựng vùng huyện (viết tắt QHVH) được huyện Đạ Tẻh triển khai hơn một năm nay. Ngày 2/6/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt chủ trì buổi làm việc với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh, đến nay nhiệm vụ QHVH Đạ Tẻh đã đi đến đích. Ngày 30/9, UBND huyện Đạ Tẻh chính thức công bố phê duyệt quy hoạch trên địa bàn toàn huyện trong vòng 30 ngày theo quy định. 
 
Với tổng diện tích 526,96 km2, bao gồm thị trấn Đạ Tẻh và 8 xã Đạ Kho, Triệu Hải, Quảng Trị, Đạ Pal, Quốc Oai, Đạ Lây và An Nhơn, huyện Đạ Tẻh được xác định là vùng kinh tế động lực phía Tây Nam của tỉnh; kết nối 3 huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên, và là vùng đệm của thành phố Bảo Lộc. QHVH Đạ Tẻh còn mang tính chất là vùng trọng tâm của tỉnh về phát triển trồng trọt và chăn nuôi chất lượng cao; hướng đến hình thành vùng sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thông minh. Cùng đó, đây là vùng có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh Lâm Đồng và vùng Tây Nguyên. Đạ Tẻh còn thuộc vùng bảo vệ rừng đầu nguồn, bảo vệ nguồn nước của hệ thống sông Đồng Nai, Vườn Quốc gia Cát Tiên. 
 
Về các dự báo phát triển, đến năm 2025 dân số toàn huyện Đạ Tẻh khoảng 48.200 người, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 39,2%; đến năm 2035, có khoảng 58.700 người, đô thị hóa khoảng 44,5% và năm 2050 khoảng 70.000 người, đô thị hóa 54,3%. Về phát triển kinh tế, huyện Đạ Tẻh định hướng thành 3 tiểu vùng: Vùng 1 có 8.725 ha, là trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế, đô thị - dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp (trong đó thị trấn Đạ Tẻh là trung tâm); Vùng 2 có 18.280 ha, là nông nghiệp chất lượng cao, tiểu thủ công nghiệp - đô thị - dịch vụ, du lịch sinh thái (xã Đạ Lây là trung tâm); Vùng 3 có 25.691 ha, phát triển lâm nghiệp, cây công nghiệp, du lịch sinh thái (thôn K’Long, xã Đạ Pal là trung tâm). Theo đó, cấu trúc không gian được phân định bằng hệ thống giao thông; bao gồm giao thông chính (Quốc lộ 55B (nâng cấp đường tỉnh 721 nối với cao tốc Dầu Giây-Liên Khương); giao thông đối ngoại (Quốc lộ 55 B, đường tỉnh 726); giao thông liên vùng huyện, liên xã và giao thông kết nối liên vùng. Cùng đó là các vùng phát triển đô thị, dân cư nông thôn, tiểu thủ công nghiệp, các vùng cảnh quan và không gian mở. 
 
QHVH Đạ Tẻh cũng đã xác định đô thị thị trấn Đạ Tẻh tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại V, đến 2035 nâng cấp lên loại IV. Giai đoạn 2035-2050, tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí đảm bảo thị trấn Đạ Tẻh là đô thị loại IV và định hướng phát triển xã Đạ Lây trở thành đô thị loại V. Theo đó là các chỉ số về quy mô dân số, đất xây dựng; tính chất và chức năng; động lực phát triển; định hướng không gian của từng đô thị này. Đồng thời, QHVH Đạ Tẻh còn xác định về quy hoạch nông thôn và hệ thống các điểm dân cư nông thôn. Mặt khác, các định hướng về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; về phát triển các vùng du lịch; về phân bố không gian vùng sản xuất nông, lâm, thủy sản; về phát triển hạ tầng xã hội và dịch vụ; về phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Và cuối cùng là định hướng các giải pháp giảm thiểu tác động đến môi trường trong giai đoạn lập dự án. 
 
QHVH Đạ Tẻh cũng xác định các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư như chương trình chiến lược phát triển vùng; bao gồm đô thị, trung tâm thương mại, nông thôn mới, các tuyến đường chính liên kết vùng, phát triển thủy điện, các công trình dịch vụ cấp huyện, khu xử lý rác thải và nhà máy xử lý rác thải, nước thải, trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng... Theo đó, sẽ chia thành 3 giai đoạn: đến năm 2025, sau 2025-2035 và sau 2035-2050. 
 
Tại buổi công bố phê duyệt QHVH Đạ Tẻh, đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Quy hoạch và thiết kế xây dựng miền Trung đã báo cáo khái quát nội dung chính của đồ án được phê duyệt. Thay mặt UBND huyện, Chủ tịch Tống Giang Nam đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan trong huyện thực hiện những nhiệm vụ cụ thể theo chức năng và quyền hạn. Bà Lê Bá Phùng Anh - Trưởng Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Đạ Tẻh cũng cho chúng tôi biết: Huyện đã có Tờ trình số 92/TTr-UBND gửi Sở Xây dựng Lâm Đồng “Về việc quy định quản lý Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đạ Tẻh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050” để thẩm định, phê duyệt theo quy định. Huyện đang tích cực triển khai công khai phê duyệt quy hoạch bằng nhiều hình thức, như đăng tải tại Website của huyện, phát trên sóng truyền thanh truyền hình huyện, công bố bản đồ quy hoạch tại trụ sở UBND của 8 xã và thị trấn…
 
MINH ĐẠO
,