Đơn Dương: Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Cập nhật lúc 00:15, Thứ Ba, 23/02/2021 (GMT+7)
UBND huyện Đơn Dương đã yêu cầu lãnh đạo các phòng ban, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong huyện có giải pháp để tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn. 
 
Trong năm nay, huyện sẽ tăng cường công tác tuyên truyền tại bộ phận một cửa cấp huyện và cấp xã về thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đồng thời tiến hành rà soát, nâng cấp các thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn lên mức độ 3, 4.
 
Huyện cũng sẽ tiếp tục đơn giản hóa, kịp thời cập nhật, bổ sung, công khai hóa các thủ tục hành chính mới theo hướng thuận lợi cho người dân khi giao dịch qua hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh việc liên thông thủ tục hành chính giữa các cấp, các ngành; đảm bảo hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn, không để hồ sơ trễ hạn; tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 
 
Đơn Dương yêu cầu các phòng, ban, đơn vị cùng các xã, thị trấn đã được trang bị hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 và 4; trong đó, 50% thủ tục hành chính thực hiện mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ; ít nhất 30% hồ sơ được giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ phát sinh của các thủ tục hành chính mức độ 3 và 4.
 
Hiện Đơn Dương có 51 thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 19 thủ tục hành chính mức độ 4, tuy nhiên tỷ lệ hồ sơ trực tuyến phát sinh lâu nay tại huyện vẫn còn thấp.
 
VIẾT TRỌNG
,