Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em

Cập nhật lúc 00:15, Thứ Ba, 23/02/2021 (GMT+7)
Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em vừa được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt triển khai trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2030 về phát triển giáo dục, văn hóa, vui chơi, giải trí, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, bảo vệ quyền tham gia của trẻ em…
 
Tiêu biểu các chỉ tiêu phấn đấu đạt được vào năm 2030 gồm: 95% trẻ em đến 8 tuổi tiếp cận dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc phát triển toàn diện; 98% trẻ em dưới 5 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin bắt buộc; 100% trẻ em gặp thiên tai, thảm họa được cứu trợ kịp thời; 99% trẻ em hoàn thành cấp tiểu học; 45% xã, phường, thị trấn có điểm văn hóa, vui chơi cho trẻ em; 90% trẻ em được nâng cao nhận thức, năng lực về quyền tham gia vào các vấn đề liên quan…
 
Để đạt các mục tiêu trên, Lâm Đồng tiếp tục vận động tổ chức, doanh nghiệp, gia đình, cá nhân đóng góp nguồn lực, hình thành phong trào, mạng lưới tình nguyện hỗ trợ thực hiện đầy đủ quyền của trẻ em theo quy định.
 
MẠC KHẢI
,