Nhiều biện pháp tiếp nhận ý kiến, phản ánh của người dân, tổ chức và doanh nghiệp

Cập nhật lúc 05:20, Thứ Hai, 07/06/2021 (GMT+7)
Sở Tài nguyên - Môi trường Lâm Đồng cho biết, đơn vị đang tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp để tiếp nhận thông tin, ý kiến phản ánh của người dân, tổ chức và doanh nghiệp tại địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính hiện nay. Qua đó, nhằm kịp thời xử lý, chấn chỉnh nội bộ để nâng chất lượng phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. 
 
Sở lâu nay đã công bố 2 số điện thoại đường dây nóng, 2 địa chỉ hộp thư điện tử, 1 địa chỉ Facebook; hằng ngày giao cho 1 công chức chịu trách nhiệm quản lý và tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Sở để kịp thời xử lý và trả lời cho người dân.
 
Đơn vị cũng đã tiếp tục thực hiện việc công khai đầy đủ 94 thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, trên trang thông tin điện tử của Sở nhằm thuận tiện cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp tra cứu. 
 
Trong 6 tháng đầu năm nay, Sở Tài Nguyên - Môi trường cho biết đã tiếp nhận được 10 phản ánh, kiến nghị thông qua đường dây nóng và hộp thư điện tử; đơn vị đã kịp thời xử lý và trả lời cho người dân. Với một số kiến nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết,  Sở Tài nguyên - Môi trường sẽ trả lời trực tiếp qua điện thoại để hướng dẫn người dân, tổ chức, doanh nghiệp liên hệ với cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
 
VIẾT TRỌNG
,