Đạ Tẻh: Thực hiện tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC bằng hình thức trực tuyến

Cập nhật lúc 18:27, Thứ Năm, 22/07/2021 (GMT+7)
(LĐ online) - Nhằm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đồng thời giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính (TTHC) của tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn huyện, ngày 22/7, UBND huyện Đạ Tẻh đã ban hành văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương  tăng cường thực hiện tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC trực tuyến trong thời gian áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
 
Qua đó, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; Bưu điện huyện Đạ Tẻh và UBND các xã, thị trấn: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích, vận động các tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân thực hiện việc nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, dịch vụ bưu chính công ích và nộp hồ sơ liên thông các cấp; bố trí cán bộ, công chức hướng dẫn trực tiếp các thao tác thực hiện, tạo tài khoản và tra cứu kết quả giải quyết trên hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến tỉnh Lâm Đồng để tổ chức, cá nhân đến liên hệ.
 
Triển khai thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả, giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; đẩy mạnh việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến ở mức độ 3, 4 đối với các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết, đặc biệt là hồ sơ liên thông các cấp, các lĩnh vực thường xuyên phát sinh hồ sơ TTHC, dễ thực hiện như: Kế hoạch - đầu tư; tư pháp - chứng thực; lao động, thương binh và xã hội; thi đua - khen thưởng… 
 
Quán triệt đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khai thác, sử dụng có hiệu quả hệ thống một cửa điện tử; đảm bảo nhập 100% hồ sơ giấy lên hệ thống, không để xảy ra tình trạng quá hạn hồ sơ trên hệ thống.
 
Tuyệt đối không yêu cầu công dân liên hệ để bổ sung hồ sơ giải quyết TTHC trực tiếp tại các cơ quan chuyên môn cho đến khi Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC của huyện hoạt động trở lại.
 
Riêng đối với Bưu điện Đạ Tẻh: tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; bố trí nhân sự đảm bảo việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích cho công dân; phối hợp với Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC huyện theo dõi chặt chẽ tiến độ giải quyết hồ sơ và đảm bảo thời gian trả kết quả giải quyết theo quy định; chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của pháp luật nếu để xảy ra tình trạng thất lạc hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC.
 
HOÀNG YÊN
,