Lâm Đồng triển khai thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 433/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc

Cập nhật lúc 11:08, Thứ Năm, 22/07/2021 (GMT+7)
(LĐ online) - Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 và Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 của Ủy ban dân tộc về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025.
 
Quyết định số 861/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 04/6/2021 thay thế Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020 và Quyết định số 433/QĐ-UBDT có hiệu lực thi hành từ ngày 18/6/2021.
 
Theo đó trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng còn 01 xã khu vực II là xã Đưng K’Nớ  của huyện Lạc Dương; 04 xã khu vực III là xã Đạ Long, xã Đạ Tông, xã Đạ M’Rong, xã Liêng Srônh của huyện Đam Rông và 49 thôn đặc biệt khó khăn được tiếp tục thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội, trong đó có chính sách bảo hiểm y tế.
 
65 xã và 101 thôn trên địa bàn tỉnh không còn nằm trong danh sách xã thuộc khu vực II (xã khó khăn), khu vực III (xã đặc biệt khó khăn) tại Quyết định số 861/QĐ-TTg và thôn đặc biệt khó khăn tại Quyết định số 433/QĐ-UBDT sẽ thôi hưởng các chính sách an sinh xã hội trong đó có chính sách bảo hiểm y tế. 
 
Để thẻ BHYT có giá trị sử dụng liên tục, đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh và không để thẻ BHYT bị gián đoạn quá 3 tháng. Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng đề nghị người dân sinh sống tại các xã không còn nằm trong danh sách các xã khu vực II, III theo Quyết định số 861/QĐ-TTg và không nằm trong danh sách thôn đặc biệt khó khăn tại Quyết định 433/QĐ-UBDT chủ động liên hệ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; hệ thống Bưu Điện tại địa phương hoặc cơ quan Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố gần nhất để chuyển sang tham gia Bảo hiểm y tế hộ gia đình.
 
P.TRÀ
,