Người K'Ho và người Mạ nằm trong danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn

Cập nhật lúc 05:43, Thứ Sáu, 23/07/2021 (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1227/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn và các dân tộc có khó khăn đặc thù sinh sống ổn định thành cộng đồng trên địa bàn các xã khu vực III và các thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.
 
Theo quyết định này, người K’Ho và người Mạ, 2 dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, nằm trong danh sách 32 dân tộc trong cả nước còn gặp nhiều khó khăn. Cũng theo quyết định này, 14 dân tộc có khó khăn đặc thù bao gồm: Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Pu Péo, Si La, Cống, Bố Y, Cơ Lao, Mảng, Lô Lô, Chứt, Lự, Pà Thẻn, La Ha.
 
Căn cứ đề nghị của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban Dân tộc tổng hợp, thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù theo quy định hiện hành. Các dân tộc có khó khăn đặc thù được phê duyệt tại quyết định này được tiếp tục thụ hưởng các chính sách áp dụng đối với các dân tộc thiểu số đã ban hành và còn hiệu lực.
 
TRIỀU KA
,