Đam Rông: Tạo bước phát triển mới và toàn diện cho thanh niên

Cập nhật lúc 05:25, Thứ Tư, 08/09/2021 (GMT+7)
Những năm qua, việc thực hiện pháp luật, chính sách và công tác thanh niên trên địa bàn huyện Đam Rông đã có những chuyển biến với những kết quả đáng ghi nhận. Đặc biệt, các phong trào do địa phương phát động được đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), nhất là thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia hưởng ứng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.
 
Khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)
Khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)
 
Đam Rông hiện có 15.053 thanh niên; trong đó, 11.066 thanh niên dân tộc thiểu số đang sinh sống tại 8 xã trên địa bàn toàn huyện. Toàn huyện có 30 tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc với 4.260 đoàn viên. 
 
Từ một địa phương còn gặp nhiều khó khăn trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên, sau khi tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nhất là việc cụ thể hóa các nghị quyết, kế hoạch của Đảng vào thực tế công tác Đoàn và phong trào thanh niên, đã làm chuyển biến đáng kể chất lượng công tác phát triển thanh niên ở Đam Rông. 
 
ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN
 
Ông Liêng Hot Ha Hai, Phó Chủ tịch UBND huyện Đam Rông cho biết, thực hiện chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020, thời gian qua, huyện đã triển khai kịp thời các nhiệm vụ, chỉ tiêu, mục tiêu phát triển của thanh niên. Đối với Đam Rông là địa phương có tỷ lệ ĐVTN là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm phần lớn nên việc bám sát, cụ thể hóa các hoạt động vào đời sống được xem là nhiệm vụ quan trọng. 
 
Chị Nguyễn Thị Nhung, Bí thư Huyện đoàn Đam Rông thông tin, được sự lãnh đạo toàn diện của Ban Thường vụ Huyện ủy Đam Rông, phong trào hoạt động của Đoàn Thanh niên tại địa phương đã có bước trưởng thành đáng kể về số lượng, chất lượng. Trước mắt, để ĐVTN hiểu rõ, đơn vị đã cùng phối hợp để đẩy mạnh tuyên truyền bằng các việc làm cụ thể, qua đó tuổi trẻ Đam Rông đã hăng hái thi đua trên các lĩnh vực học tập, lao động sản xuất và công tác, năng động vươn lên trong cuộc sống. Từ đó đã xuất hiện nhiều gương thanh niên tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, khẳng định được bước tiến mới trong phát triển thanh niên địa phương, nhất là ĐVTN vùng sâu, vùng xa.
 
ĐỒNG HÀNH CÙNG THANH NIÊN
 
Thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam trên địa bàn huyện, các phong trào thanh niên lập nghiệp, củng cố tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng Đảng của tuổi trẻ Đam Rông cũng đạt nhiều kết quả tiêu biểu. Theo đó, UBND huyện Đam Rông đã triển khai Đề án giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn. Mỗi năm, toàn huyện dạy nghề cho hàng trăm thanh niên nông thôn, thanh niên các dân tộc thiểu số và bộ đội xuất ngũ.
 
Trong giai đoạn 2011-2020, Huyện đoàn đã phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức đào tạo nghề cho 3.903 ĐVTN; tư vấn, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động hơn 10.000 lượt cho ĐVTN,... Ngoài ra, Huyện đoàn phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên vay vốn sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu lao động.
 
Đặc biệt, công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ tại chỗ trong lực lượng trẻ, cán bộ Đoàn thanh niên; công tác củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên, nâng cao chất lượng Đoàn - Hội đến các tổ chức cơ sở Đoàn được chú trọng quan tâm. Đơn cử, giữa nhiệm kỳ 2017-2022, huyện Đam Rông đã tổ chức 3 ngày đoàn viên, 28 lớp cảm tình Đoàn cho 2.300 thanh niên ưu tú, đã kết nạp gần 2.084 đoàn viên mới, nâng tổng số đoàn viên lên 4.260, bổ sung nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho địa phương.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như cơ sở vật chất chưa theo kịp với mặt bằng chung và xu thế phát triển của xã hội, vùng, miền; lực lượng lao động trẻ được đào tạo nghề còn thấp; nguồn vốn cho thanh niên và phát triển sản xuất còn hạn chế...
 
Để khắc phục những khó khăn trên, UBND huyện Đam Rông đã đầu tư, xây dựng các chương trình, dự án để phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, chăm lo sức khỏe, trang bị kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp, tăng cường giáo dục, bồi dưỡng và phát huy vai trò thanh niên, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn…
 
“Trong giai đoạn tới, huyện Đam Rông tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 25 ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn huyện... Từ đó, tạo điều kiện cho thanh niên huyện phát triển hơn về mọi mặt”, Phó Chủ tịch UBND huyện Đam Rông nhấn mạnh.
 
THÂN THU HIỀN
,