SỞ VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH LÂM ĐỒNG

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước

Cập nhật lúc 05:23, Thứ Tư, 08/09/2021 (GMT+7)
Nhờ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hành chính, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đã vươn nhanh trong bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh, từ vị trí thứ 8 trong năm 2019 lên dẫn đầu toàn tỉnh khối sở, ngành trong năm 2020.
 
Cán bộ, công chức, viên chức của Sở VHTTDL thường xuyên ứng dụng CNTT trong hoạt động tác nghiệp hằng ngày
Cán bộ, công chức, viên chức của Sở VHTTDL thường xuyên ứng dụng CNTT trong hoạt động tác nghiệp hằng ngày
 
Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Lâm Đồng, đơn vị đã xây dựng và triển khai rất tốt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) giai đoạn 5 năm 2015-2020 và cho từng năm cụ thể. 
 
Cho đến nay, toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) của Sở đều thường xuyên ứng dụng CNTT trong hoạt động tác nghiệp hằng ngày; cập nhật kịp thời thông tin, hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao, du lịch các cấp; cập nhật các thủ tục hành chính, văn bản qui phạm pháp luật, văn bản quản lý điều hành của ngành lên trang thông tin điện tử, tạo điều kiện cho người dân dễ dàng tìm hiểu, thực hiện. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT cũng góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Sở trên tất cả các lĩnh vực.
 
Cơ bản cho đến nay, hầu hết việc trao đổi, giải quyết công việc của Sở đều thực hiện qua môi trường mạng; thông qua hệ thống văn phòng điện tử với phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc trên hệ điều hành eGov (thay thế phần mềm eOffice), hoạt động hiệu quả hơn, xử lý văn bản đi - đến nhanh hơn, tiết kiệm được thời gian và chi phí.
 
Hầu hết các văn bản đi, văn bản đến (trừ văn bản mật), trao đổi giữa các cơ quan nhà nước đều được Sở xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng. Hệ thống máy tính tại văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc được vận hành trên hệ điều hành phiên bản mới; các phần mềm quản lý tài chính - kế toán, phần mềm kê khai thuế, Bảo hiểm xã hội và Kho bạc nhà nước được đơn vị sử dụng hiệu quả. Toàn bộ CBCCVC được cấp và sử dụng hộp thư điện tử trong hệ thống thư điện tử của tỉnh cho công việc hằng ngày. Sở cũng thực hiện tốt việc bảo mật chữ ký số theo quy định.
 
Đến nay Sở đã phát huy hiệu quả việc ứng dụng CNTT trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính (TTHC). Tổng số TTHC trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh hiện có 124 thủ tục cấp tỉnh, 20 thủ tục cấp huyện và 7 thủ tục cấp xã. Với cấp tỉnh, trên nền tảng hoạt động ổn định của hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến, Sở đã cung cấp 39/124 TTHC mức độ 3 và mức độ 4 (trong đó có 20 TTHC mức độ 3, 19 TTHC mức độ 4). 
 
Sở cũng đã ban hành quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; thực hiện rà soát, sửa đổi và ban hành quy trình giải quyết TTHC theo quy định; áp dụng ISO trong giải quyết TTHC cho toàn bộ 124 TTHC.
 
Trong giải quyết hồ sơ TTHC, Sở đã phân công 1 công chức theo dõi, tham mưu công tác CCHC, kiêm thư ký ISO, là cán bộ đầu mối tập trung tiếp nhận thông tin phản ánh kiến nghị giải quyết TTHC của cá nhân, tổ chức. Trong quá trình giải quyết, hồ sơ được theo dõi đầy đủ bằng giấy biên nhận, được cập nhật vào sổ tiếp nhận và trả kết quả, có phiếu theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ. Sở đưa hệ thống quản lý chất lượng ISO và hệ thống một cửa điện tử vào tiến trình giải quyết hồ sơ, đảm bảo nâng cao chất lượng trong mọi khâu.
 
Sở cũng là một đơn vị đang sử dụng rất tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thông qua dịch vụ Bưu chính công ích. Trong tháng 8/2020, Sở đã ký hợp đồng chuyển giao việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC một số dịch vụ hành chính công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở cho Bưu điện trên địa bàn tỉnh. Theo hợp đồng này, nhân viên Bưu điện chịu trách nhiệm thực hiện cụ thể các bước tiếp nhận hồ sơ theo đúng quy trình, quá trình tiếp nhận hồ sơ được theo dõi đầy đủ bằng giấy biên nhận hồ sơ, cập nhật hồ sơ vào sổ tiếp nhận và trả kết quả, có phiếu kiểm soát quá trình giải quyết TTHC và chuyển giao hồ sơ đến bộ phận chuyên môn của Sở xử lý, sau đó nhận kết quả trả lại cho các cá nhân, tổ chức không để chậm trễ, ách tắc.
 
Chính nhờ quy trình kiểm soát chặt chẽ trong các khâu giải quyết, từ hồ sơ trực tuyến đến hồ sơ qua hệ thống Bưu chính công ích nên kết quả giải quyết TTHC của Sở VHTTDL Lâm Đồng luôn đảm bảo thời gian theo quy định; đặc biệt, tỷ lệ hồ sơ trả đúng và trước hạn trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 đều đạt 100%. 
 
Trong thời gian sắp đến, theo Sở VHTTDL Lâm Đồng, vẫn tiếp tục ưu tiên nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT vào công tác quản lý nhà nước theo kế hoạch chung của UBND tỉnh; tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; đồng thời, phát huy hiệu quả dịch vụ Bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC như lâu nay. Sở cũng phát huy thế mạnh trong giải quyết hồ sơ trực tuyến qua hệ thống một cửa điện tử, cung cấp thêm các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4.
 
Cùng đó, Sở VHTTDL Lâm Đồng cũng sẽ tiếp tục phối hợp với Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh để tổ chức tốt hoạt động bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở tại đây, nhằm nâng chất lượng phục vụ trong giải quyết TTHC, phấn đấu hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn luôn đạt tỷ lệ cao, tạo được sự hài lòng cho các tổ chức và người dân. 
 
VIẾT TRỌNG 
,