Hội Cựu chiến binh huyện Bảo Lâm tổ chức tập huấn công tác Hội năm 2021

Cập nhật lúc 05:57, Thứ Sáu, 15/10/2021 (GMT+7)
Trong 3 ngày, từ 13-15/10, Hội Cựu chiến binh huyện Bảo Lâm phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Bảo Lâm đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội Cựu chiến binh năm 2021 cho 84 học viên.
 
Tại đây, các học viên được học tập, nghiên cứu các chuyên đề như: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021; Nội dung cơ bản Nghị quyết số 09/NQ-CCB của Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022; Kế hoạch số 99/KH-CCB ngày 12/7/2021 và Hướng dẫn số 52/HD-CCB ngày 12/7/2021 của Hội Cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng về việc “Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027”; Nghị quyết số 35/NQ-TW “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”...
 
Lớp tập huấn góp phần bồi dưỡng, nâng cao kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ cho học viên, giúp học viên từng bước xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động hội ở cơ sở.
 
TRỊNH CHU - NGỌC BIÊN
,