Đam Rông: Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,45%

Cập nhật lúc 06:04, Thứ Tư, 24/11/2021 (GMT+7)
Xác định giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng, những năm gần đây, lãnh đạo huyện Đam Rông đầu tư nhiều dự án, công trình tập trung giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện.
 
Lãnh đạo huyện triển khai đồng bộ các chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng, Nhà nước và địa phương. Qua đó, giúp người dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm...
 
Huyện Đam Rông cũng đã đầu tư kinh phí 614.847 triệu đồng từ các nguồn vốn để đầu tư thực hiện các công trình hạ tầng như: Thủy lợi, xây dựng trường học, trạm y tế, nâng cấp giao thông... Toàn huyện đã thực hiện 18 dự án hỗ trợ sản xuất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; hỗ trợ xây dựng 64 nhà ở cho hộ nghèo...
Từ sự quan tâm của chính quyền và ý thức nỗ lực “thoát nghèo” của người dân, năm 2020, toàn huyện Đam Rông có 12,06% hộ nghèo, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 7,45%, giảm 7,61%.
 
T.D.H
,