Thực hiện tổ chức dạy học trực tiếp tại Lâm Đồng

Cập nhật lúc 18:41, Thứ Ba, 28/12/2021 (GMT+7)
(LĐ online) - Ngày 28/12, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng chính thức cho biết, triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 9358/UBND-VX1 ngày 22/12/2021 về việc tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp; có phương án đảm bảo chất lượng dạy và học, thi học kỳ gắn với an toàn phòng, chống dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp, trao đổi thống nhất với Sở Y tế và ban hành văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp đồng loạt từ ngày 27/12/2021.
 
Học sinh lớp 1 ngày đầu tiên học trực tiếp
Học sinh lớp 1 ngày đầu tiên học trực tiếp
 
Cụ thể đến ngày 27/12/2021, học sinh đi học trực tiếp như sau: Mầm non có 22.161/56.094 học sinh (tỷ lệ 39,5%), riêng huyện Đạ Huoai và huyện Đơn Dương 100% trường tiếp tục dạy học trực tuyến. Tiểu học có 114.425/135.131 học sinh (tỷ lệ 84,7%), riêng huyện Đạ Huoai 100% trường tiếp tục triển khai dạy học trực tuyến. Trung học cơ sở có 74.655/83.678 học sinh (tỷ lệ 89,22%); Trung học phổ thông có 46.651/51.113 học sinh (tỷ lệ 91,27%). Đối với hệ GDTX, có 1.157/2.041 học sinh (tỷ lệ 56,69%); Trường CĐSP Đà Lạt có 551/648 sinh viên (tỷ lệ 85,03%). 
 
Sở Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết, để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, học sinh thuộc diện F0, F1 phải thực hiện cách ly y tế theo quy định của ngành y tế, các đơn vị triển khai dạy học trực tuyến cho số học sinh này. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp với cơ quan y tế tại địa phương thực hiện rà soát các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và tổng vệ sinh trường học trước khi dạy học trực tiếp, đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid- 19, đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid- 19 trong trường hợp khi phát hiện F0, F1 trong trường học.
 
     M.ĐẠO
,