Tổng kết công tác Hội Người cao tuổi năm 2021

12:12, 29/12/2021

(LĐ online) - Sáng 29/12, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh tổ chức tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Bon Yo Soan - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự hội nghị.

(LĐ online) - Sáng 29/12, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh tổ chức tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Bon Yo Soan - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự hội nghị.
 
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị
 
Hiện, Hội NCT tỉnh Lâm Đồng có 142 tổ chức hội cơ sở, 1.367 chi hội, 1.616 tổ hội với 88.775 hội viên/104.862 NCT, chiếm tỷ lệ gần 85%. Trong năm 2021, Hội NCT đã kết nạp mới 2.172 hội viên; 321 NCT trên 100 tuổi. 
 
Trong năm 2021, Hội NCT tỉnh Lâm Đồng tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền về các nội dung có liên quan đến hoạt động của Hội và hoạt động chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi. Công tác kiện toàn, củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên nòng cốt được tăng cường. Công tác chăm sóc NCT đã đi vào nền nếp, từng bước nâng cao về chất lượng và hiệu quả. 
 
Các hoạt động phát huy vai trò NCT được quan tâm, chú trọng, nhất là trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Năm 2021, toàn tỉnh có 17.743 NCT 80 tuổi trở lên không có lương hưu được hưởng bảo trợ xã hội hàng tháng; các cấp Hội đã phối hợp tổ chức mừng thọ cho 11.535 NCT; thăm và tặng quà cho 5.017 cụ; duy trì cấp thẻ BHYT cho hơn 50.000 người; có 35.379 NCT được theo dõi sức khỏe ban đầu, 29.658 NCT được được khám sức khỏe định kỳ; 100% NCT thuộc đối tượng hưởng chế độ chính sách, người nghèo, cô đơn không nơi nương tựa được khám, chữa bệnh miễn phí…
 
Năm 2022, Ban Đại diện Hội NCT tỉnh tiếp tục chủ động phối hợp tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng có liên quan đến NCT và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. 
 
Tăng cường phối hợp củng cố, kiện toàn xây dựng tổ chức hội cơ sở, chi hội, tổ hội vững mạnh làm nòng cốt trong phong trào “Toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò NCT” gắn với đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình trong phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao Gương sáng”, xây dựng “Khu dân cư kiểu mẫu”, “Khu dân cư tiêu biểu”, vận động “Không rải tiền, vàng mã trên đường đưa tang”, chủ động tích cực tham gia xây dựng “Khu dân cư an toàn phòng chống dịch Covid-19”, góp phần thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với các phong trào thi đua, các cuộc vận động do cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc phát động phù hợp với lớp NCT.
 
Duy trì hoạt động 34 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau đã thành lập; trong năm 2022, thành lập mới 7 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau. Đến năm 2025, mỗi huyện, thành phố thành lập ít nhất từ 2 – 3 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau.
 
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bon Yo Soan - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động Hội NCT năm 2021 và đóng góp của Hội NCT đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.
 
Đồng chí nhấn mạnh, năm 2022, Hội NCT tiếp tục quan tâm công tác tổ chức hội, kết nạp hội viên; chăm lo, bảo vệ quyền lợi hội viên; kiến nghị các cấp chăm lo, bảo vệ quyền lợi hội viên, đặc biệt hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Các cấp Hội tiếp tục phát huy vai trò NCT tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia các chương trình, đề án của tỉnh; tham gia tích cực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham gia cùng hệ thống chính trị kiểm soát phòng chống dịch bệnh, trước mắt tổ chức đón Tết ấm cúng, an toàn. 
 
HOÀNG SA