Giảm phí, lệ phí 33 thủ tục hành chính lĩnh vực y tế để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Cập nhật lúc 09:18, Thứ Năm, 06/01/2022 (GMT+7)
(LĐ online) - Ngày 6/1, Sở Y tế Lâm Đồng vừa có thông báo khẩn gởi Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng; các đơn vị trực thuộc ngành Y tế; UBND huyện, thành phố; Phòng Y tế huyện, thành phố thực hiện giảm mức thu phí, lệ phí 33 thủ tục hành chính lĩnh vực y tế để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 năm 2022.
 
Căn cứ Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Sở Y tế Lâm Đồng đã rà soát 33 thủ tục hành chính lĩnh vực y tế đã được UBND tỉnh Lâm Đồng công bố có phát sinh phí, lệ phí theo quy định tại thông tư này.  
 
Để kịp thời thực hiện việc giảm phí, lệ phí, Sở Y tế Lâm Đồng đề nghị Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng phối hợp cập nhật mức thu phí, lệ phí theo danh sách 33 thủ tục hành chính lĩnh vực y tế do Sở Y tế đã rà soát. 
 
Đối với các tổ chức, đơn vị, cá nhân cập nhật Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ Tài chính để thực hiện các thủ tục hành chính phát sinh theo quy định.
 
Thời gian giảm phí, lệ phí áp dụng kể từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2022.
 
AN NHIÊN
,