Lâm Hà: Gần 1.400 tỷ đồng xây dựng giao thông

Cập nhật lúc 04:04, Thứ Hai, 17/01/2022 (GMT+7)
UBND huyện Lâm Hà cho biết, từ năm 2010 đến nay, thông qua việc thực hiện “Chương trình Mục tiêu Quốc gia nông thôn mới”, huyện đã đầu tư gần 1.400 tỷ đồng xây dựng các công trình giao thông nông thôn. Trong đó, ngân sách Trung ương hơn 109 tỷ đồng; ngân sách địa phương gần 410 tỷ đồng; nguồn vốn còn lại là của doanh nghiệp, Nhân dân đóng góp và vốn lồng ghép từ những chương trình, dự án khác. 
 
Từ nguồn vốn này, huyện đã bố trí xây mới, duy tu, sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn xuống cấp, nên đến nay đạt tỷ lệ cứng hóa ở 100% đường trục xã, liên xã, trên 70% đường thôn, đường nội đồng, trên 50 đường ngõ xóm.
 
Được biết, hiện Lâm Hà có 14/14 xã đạt tiêu chí về giao thông.
 
T.T.HIỀN
,