Năm 2021, toàn tỉnh tăng thêm 16 trường đạt chuẩn quốc gia

Cập nhật lúc 06:13, Thứ Ba, 11/01/2022 (GMT+7)
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ký Quyết định số 3051/QĐ-UBND về việc công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Theo đó, trong năm 2021, toàn tỉnh Lâm Đồng có thêm 16 trường đạt chuẩn quốc gia. Trong số các trường được công nhận này, có 15 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, bao gồm các trường: Mầm non Đạ Nhim, huyện Lạc Dương; Mẫu giáo Tư thục Thiên An, thành phố Bảo Lộc; Mẫu giáo Thăng Long, huyện Lâm Hà; Mẫu giáo Đà Loan, huyện Đức Trọng; Tiểu học Đạ M’Rông, huyện Đam Rông; Tiểu học Đưng K’Nớh, huyện Lạc Dương; Tiểu học Phi Tô, huyện Lâm Hà; Tiểu học Lộc Thành B, huyện Bảo Lâm; Tiểu học Tân Nghĩa II, huyện Di Linh; Tiểu học Bảo Thuận, huyện Di Linh; THCS Kambutte, huyện Đơn Dương; THCS Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương; THCS Trần Phú, huyện Đam Rông; TH và THCS Tà Hine, huyện Đức Trọng; THCS xã Lát, huyện Lạc Dương. Thêm một trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 là Mầm non Sơn Ca, huyện Lạc Dương. 
 
Kết thúc năm 2021, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia của tỉnh Lâm Đồng nâng lên 81,55%. Theo chỉ tiêu kinh tế - xã hội UBND tỉnh Lâm Đồng giao là 81%, vượt 0,55%. 
 
M.ĐẠO
,