Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 71,2%

04:01, 17/01/2022
Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trong năm 2021, Sở đã tổ chức được 116 phiên giao dịch việc làm; trong đó, có 98 phiên online, 16 phiên trực tiếp và 2 phiên lưu động, đạt 232% so với kế hoạch được giao. Đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài ở các thị trường như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Đông... là 200 người, đạt 28,6% kế hoạch năm.
 
Tỷ lệ lao động được giải quyết việc làm là 23.500 lượt người, đạt 70,7% kế hoạch năm, tăng 3.000 người so với cùng kỳ năm 2020; trong đó, tạo việc làm mới cho 7.550 người, đạt 83,8% kế hoạch năm, giảm 450 người so với cùng kỳ năm 2020.
 
Tỉ lệ lao động qua đào tạo năm 2021 đạt 71,2%, tăng thêm 1,2% so với năm 2020, tương ứng có 566.120 lao động qua đào tạo của lực lượng lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế (ước tính năm 2021 là 795.100 người). Trong đó, lao động qua đào tạo được cấp bằng, chứng chỉ đạt 21%, tăng thêm 1% so với năm 2020. 
 
Năm 2021 cũng là năm lần đầu tổ chức tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và thị trường lao động, qua đó đã tổ chức 3 điểm tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề và thị trường lao động cho trên 1.400 học sinh cuối cấp.
 
N.MINH