Lâm Đồng tập huấn sử dụng tài liệu giáo dục địa phương lớp 1

06:02, 27/02/2022
(LĐ online) - Ngày 27/2, kết thúc sau 2 ngày tập huấn sử dụng tài liệu giáo dục địa phương lớp 1 trong cơ sở giáo dục tiểu học trên toàn tỉnh Lâm Đồng. Chương trình tập huấn thông qua nền tảng công nghệ thông tin với số lượng 985 điểm cầu, gồm lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; cán bộ, chuyên viên Phòng Giáo dục Tiểu học và Giáo dục Mầm non; lãnh đạo và chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo; cán bộ quản lý và giáo viên lớp 1, với trên 1.000 người tham dự. 
 
Tiết dạy minh họa chủ đề Dinh Bảo Đại (ngày 27/2/2022).
Tiết dạy minh họa chủ đề Dinh Bảo Đại (ngày 27/2/2022).
 
Nội dung tập huấn với nhằm cụ thể hóa mục tiêu Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đảm bảo các yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực đối với nội dung giáo dục địa phương được tích hợp trong hoạt động trải nghiệm lớp 1. Trang bị cho học sinh những hiểu biết cơ bản về danh nhân, văn hóa, di tích, ẩm thực, du lịch, làng nghề truyền thống của địa phương; từ đó, bồi dưỡng cho học sinh tình yêu quê hương, ý thức tìm hiểu và vận dụng những điều đã học để góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa của cộng đồng dân cư các dân tộc địa phương, xây dựng văn hóa, kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.
 
Theo đó, yêu cầu đặt ra là hình thành các năng lực, phẩm chất học sinh được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 như: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; các phẩm chất yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm. Bên cạnh đó, phát triển cho học sinh năng lực thích ứng với cuộc sống, năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động, năng lực định hướng nghề nghiệp; năng lực tìm hiểu tự nhiên và xã hội; vận dụng kiến thức (tự nhiên, văn hóa, xã hội) vào thực tiễn, ứng xử với tự nhiên phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường của đất nước và ở địa phương. Giáo viên tiểu học có tư liệu chính xác, phù hợp; vận dụng được các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo định hướng tích hợp để phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo; giúp học sinh có cơ hội trải nghiệm vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết một số vấn đề thực tiễn tại địa phương; phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Công tác triển khai tổ chức dạy học linh hoạt, sáng tạo, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả. 
 
Tài liệu giáo dục địa phương lớp 1 tỉnh Lâm Đồng được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định, tích hợp với hoạt động trải nghiệm và tổ chức thành 35 tiết học/năm. Người tham dự tập huấn đã được nghe 10 kế hoạch bài dạy có nội dung khác nhau của các trường tiểu học trong tỉnh, theo các chủ đề: Tỉnh Lâm Đồng - Quê hương xinh đẹp; Bác sĩ A-Lếch-Xăng-Đrơ Y-Éc-Xanh (Alexandre Yersin) - Người đầu tiên tìm ra Đà Lạt; Các làng nghề nổi tiếng; Các loại mứt; Dinh Bảo Đại (Dinh 3); nghe báo cáo minh họa của các tác giả biên soạn và xem tiết dạy minh họa của giáo viên Trường Tiểu học Trần Bình Trọng, Đà Lạt qua chủ đề 5 (Dinh Bảo Đại). 
 
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng Trần Đức Lợi cho biết: Nội dung giáo dục địa phương lớp 1 sẽ áp dụng từ học kỳ II năm học 2021 - 2022 cho đến lúc kết thúc năm học; từ năm học 2022 - 2023 trở đi áp dụng từ đầu năm học. Còn Trưởng Phòng Giáo dục Tiểu học và Giáo dục Mầm non Nguyễn Duy Hải cho biết: Ngày 4 và 5/03/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tổ chức tập huấn sử dụng sách giáo khoa lớp 3 Chương trình giáo dục phổ thông 2018; đối với lớp 2 đã tập huấn năm 2021. 
 
M.ĐẠO