Đam Rông: Xây dựng lộ trình đạt chuẩn huyện Nông thôn mới vào năm 2025

Cập nhật lúc 05:51, Thứ Tư, 25/05/2022 (GMT+7)
Đến thời điểm này, huyện Đam Rông đã có 4/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Đạ Rsal, Rô Men, Phi Liêng và Đạ K’nàng, trong đó, riêng xã Đạ Rsal đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2022, xã Đạ Tông đạt chuẩn nông thôn mới, xã Rô Men đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; đến cuối năm 2023, xã Đạ M’Rông đạt chuẩn nông thôn mới, xã Phi Liêng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; Đam Rông đạt tiêu chí thủy lợi trong Bộ tiêu chí huyện Nông thôn mới; đến cuối năm 2024, xã Liêng Srônh, Đạ Long đạt chuẩn nông thôn mới; xã Đạ K’Nàng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; Huyện đạt tiêu chí giao thông, y tế - văn hóa - giáo dục, sản xuất, môi trường trong Bộ tiêu chí huyện Nông thôn mới. Đặc biêt, Đam Rông phấn đấu đến năm 2025 được công nhận huyện Nông thôn mới.
 
LÊ TUẤN
,