Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa hè và dịch bệnh Covid-19

Cập nhật lúc 10:48, Thứ Sáu, 13/05/2022 (GMT+7)
(LĐ online) - Ngày 13/5, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh và UBND các huyện, thành phố; Cảng hàng không Liên Khương triển khai các văn bản của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết; phòng chống dịch bệnh mùa hè năm 2022; tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa; hướng dẫn Quy trình “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid-19. 
 
Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em tại TP Đà Lạt
Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em tại TP Đà Lạt
 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa (di chuyển nội địa, nơi công cộng, nhà hàng...) theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 
 
Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết và các dịch bệnh mùa hè theo chỉ đạo của Bộ Y tế, lồng ghép với các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các cơ sở y tế tiếp tục tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh (Covid-19, sốt xuất huyết, các dịch bệnh khác) để xử lý kịp thời và tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân, hạn chế thấp nhất tình trạng bệnh nhân chuyển nặng và tử vong. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở tiêm chủng thực hiện “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid-19 và triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin” theo đúng thời gian và hướng dẫn của Bộ Y tế. Tiếp tục triển khai lồng ghép các hoạt động kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch nói chung trên địa bàn tỉnh, đặc biệt chú trọng công tác phòng, chống dịch Covid-19, sốt xuất huyết và các dịch bệnh mùa hè. 
 
Công an tỉnh chỉ đạo Tổ công tác Đề án 06 các cấp phối hợp với ngành Y tế thực hiện rà soát, cập nhật, bổ sung thông tin các đối tượng tiêm chủng trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
 
Sở Tài Chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tham mưu nguồn kinh phí triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh theo quy định hiện hành. 
 
Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lâm Đồng tiếp tục tăng cường truyền thông về phòng, chống sốt xuất huyết và các dịch bệnh mùa hè lồng ghép với truyền thông phòng, chống dịch Covid-19, tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. 
 
UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, UBND cấp xã tăng cường công tác truyền thông và triển khai các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết, các dịch bệnh mùa hè lồng ghép với các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19. Chỉ đạo Tổ công tác Đề án 06 cấp xã thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin các đối tượng tiêm chủng trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định. 
 
AN NHIÊN
,