Lạc Dương: Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em

Cập nhật lúc 05:56, Thứ Sáu, 10/06/2022 (GMT+7)
Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, huyện Lạc Dương đã đưa các mục tiêu vì trẻ em vào nghị quyết của cấp ủy Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương nhằm thực hiện tốt quyền trẻ em với tinh thần “không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau”. 
 
Học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số huyện Lạc Dương được đảm bảo các điều kiện học tập và vui chơi
Học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số huyện Lạc Dương được đảm bảo các điều kiện học tập và vui chơi
 
Theo số liệu thống kê của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Lạc Dương, toàn huyện hiện có 8.428 trẻ em, chiếm 27% dân số. Trong đó có 6.394 trẻ em dân tộc thiểu số, chiếm trên 75%; trẻ em dưới 6 tuổi 3.718 em; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 90 em, chiếm 1,1%; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 2.045 em, chiếm 24,3%. 
 
Để làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới, huyện Lạc Dương luôn xác định công tác trẻ em là một trong những nhiệm vụ quan trọng, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 20 ngày 05/11/2012 về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới, Tỉnh ủy Lâm Đồng ban hành Kế hoạch số 59 ngày 12/12/2012 về thực hiện Chỉ thị số 20, Huyện ủy Lạc Dương đã cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 156 để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tại địa phương. Đồng thời, trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và nghị quyết chuyên đề hằng năm, các cấp ủy luôn đưa công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới vào nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo và đề ra các kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. UBND huyện cũng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Hằng năm, chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các xã, thị trấn thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em liên quan đến các vấn đề như: thực hiện Đề án Chăm sóc trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng; tổ chức vui tết Trung thu cho trẻ em, trao học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó trên địa bàn huyện vào các dịp hè, khai giảng năm học mới... Ban hành Quyết định kiện toàn Ban vận động Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện; quy định mức hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh. 
 
Trước tình hình dịch COVID-19, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm, chăm lo và bảo vệ trẻ em để xây dựng một môi trường sống an toàn, khỏe mạnh. UBND huyện đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng lập danh sách 678 học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo để thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho em”, bảo đảm quyền học tập của trẻ em trong thời điểm diễn ra đại dịch COVID-19, kịp thời hỗ trợ học sinh khó khăn không có phương tiện học tập trực tuyến, bảo đảm công bằng trong tiếp cận phương thức dạy và học mới.
 
Cùng với đó, công tác định hướng, giáo dục nhân cách, đạo đức, kỹ năng sống, nâng cao ý thức chấp hành tốt pháp luật cho học sinh, thực hiện tốt Phong trào “Dạy tốt - Học tốt” gắn với thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” thường xuyên được triển khai thực hiện. Các trường đã đưa lịch sử truyền thống cách mạng Việt Nam, lịch sử Đảng bộ huyện lồng ghép vào nội dung giảng dạy trong nhà trường, tổ chức cho học sinh tham quan các Địa chỉ đỏ trong và ngoài tỉnh... Qua đó đã góp phần vào việc giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống cho các em. 
 
Ngoài việc tổ chức tuyên truyền về Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, hằng năm, UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động thực hiện tốt công tác phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ em; đồng thời, ban hành Quyết định công nhận các trường đạt tiêu chuẩn “Trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích” cho các trường đảm bảo tiêu chuẩn trên địa bàn huyện. Tăng cường vị trí, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi ở địa bàn dân cư trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu nhi như phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại, ngược đãi trẻ em; các thôn, tổ dân phố có cộng tác viên hoạt động công tác quản lý, bảo vệ và chăm sóc trẻ em trên địa bàn...
 
VIỆT HÀO
,