Lâm Đồng phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95% dân số

Cập nhật lúc 16:52, Thứ Năm, 23/06/2022 (GMT+7)
(LĐ online) - Ngày 23/6, UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2022 - 2025.
 
Bảo hiểm Xã hội Lâm Đồng tặng thẻ BHYT và sổ BHXH cho các trường hợp khó khăn tại huyện Lâm Hà
Bảo hiểm Xã hội Lâm Đồng tặng thẻ BHYT và sổ BHXH cho các trường hợp khó khăn tại huyện Lâm Hà
 
Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT giai đoạn 2022 - 2025, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. 
 
Mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, doanh nghiệp và mọi tầng lớp Nhân dân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT. Xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện phát triển đối tượng tham gia BHYT trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh, là nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp. 
 
Việc triển khai, tổ chức thực hiện phát triển đối tượng tham gia BHYT phải kịp thời và có hiệu quả, tạo sự đột phá về phát triển đối tượng tham gia BHYT. Xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành có liên quan và bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai phát triển đối tượng tham gia BHYT. 
 
Mục tiêu duy trì và phát triển bền vững tỷ lệ người dân tham gia BHYT, phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95% dân số của tỉnh. Bảo đảm đầy đủ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. 
 
Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để đạt mục tiêu 95% dân số của tỉnh tham gia BHYT cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp trong thực hiện chính sách BHYT. Tăng cường vai trò của các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và Nhân dân trong việc tổ chức thực hiện tốt chính sách pháp luật BHYT bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHYT giai đoạn 2022 - 2025. 
 
Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các hình thức thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT kết hợp với vận động người lao động, người sử dụng lao động và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia. Chú trọng cải tiến nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, lựa chọn loại hình phù hợp với trình độ, nhận thức và đặc điểm riêng của từng nhóm đối tượng. Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, liên tục để người lao động, người sử dụng lao động và Nhân dân tiếp cận đầy đủ những thông tin về những nội dung cơ bản, những điểm mới sửa đổi của chính sách, pháp luật về BHYT; tuyên truyền kết quả thực hiện chính sách pháp luật về BHYT bảo đảm quyền lợi và lợi ích thiết thực cho đối tượng và Nhân dân trên địa bàn. 
 
Tăng cường phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội (BHXH), BHYT. Ngành bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp các cơ quan liên quan thường xuyên trao đổi thông tin về doanh nghiệp, lao động thuộc diện tham gia BHXH, BHYT theo quy định. Từ đó, có kế hoạch khảo sát các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ cá thể có thuê mướn lao động, xác định số lao động phải tham gia BHXH, BHYT kịp thời hướng dẫn đơn vị, người lao động đăng ký tham gia và vận động lao động không thuộc đối tượng tham gia bắt buộc đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. 
 
Các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh tăng cường các giải pháp tuyên truyền vận động thân nhân và các tầng lớp Nhân dân tham gia BHYT hộ gia đình để được chăm sóc sức khỏe và thụ hưởng các quyền lợi BHYT. 
 
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đơn vị sử dụng lao động trong việc chấp hành pháp luật BHXH, BHYT: Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đóng BHXH, BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động; phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra phải có sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành bảo đảm không trùng lặp đối tượng thanh tra, kiểm tra trong năm. 
 
AN NHIÊN
,