Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023

Cập nhật lúc 16:02, Thứ Bảy, 06/08/2022 (GMT+7)
(LĐ online) - Ngày 5/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
 
Đông đảo học sinh lớp 9 Lâm Đồng thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên năm học 2022-2023
Đông đảo học sinh lớp 9 Lâm Đồng thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên năm học 2022-2023
 
Cụ thể, thời gian tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Tổ chức khai giảng vào ngày 5/9/2022.
 
Kết thúc học kỳ I trước ngày 15/1/2023, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2023 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2023.
 
Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30/6/2023. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7/2023.
 
Thi tốt nghiệp trung học phổ thông và các kỳ thi cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.
 
Bộ yêu cầu kế hoạch thời gian năm học của địa phương phải bảo đảm số tuần thực học: giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần). Giáo dục thường xuyên thực hiện chương trình giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông.
 
Đối với các lớp 8, 9 và lớp 11, 12 có 32 tuần thực học (mỗi học kỳ 16 tuần). Các lớp 6, 7 và 10 có 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần).
 
Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương.
 
Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.
 
Kế hoạch thời gian năm học cần bảo đảm sự đồng bộ cho các cấp học trên một địa bàn dân cư, đặc biệt trong trường phổ thông có nhiều cấp học.
 
Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên phù hợp với thực tiễn của địa phương.
 
Trong trường hợp ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, thời gian tựu trường và thời gian kéo dài năm học không quá 15 ngày so với quy định tại Điều 1 của Quyết định này để bảo đảm thực hiện và hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Các trường hợp đặc biệt phát sinh khác, báo cáo Bộ GDĐT trước khi thực hiện.
 
Giám đốc Sở GDĐT quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.
 
Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.
 
MINH ĐẠO
,