Đến năm 2025, cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn Nông thôn mới

Cập nhật lúc 10:48, Thứ Bảy, 06/08/2022 (GMT+7)
(LĐ online) - Đó là mục tiêu đưa ra tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng Nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025 được tổ chức sáng 5/8, tại Hà Nội. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Lê Minh Hoan, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Đồng chí Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Lâm Đồng.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng
 
Phát biểu tại hội nghị, ông Ngô Trường Sơn – Chánh Văn phòng Điều phối NTM Trung ương cho biết: “Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, phấn đấu cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM. Trong đó, có khoảng 40% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, ít nhất 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và không còn xã dưới 15 tiêu chí. Thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020. Cả nước có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn NTM, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, trong đó ít nhất 20% số huyện đạt chuẩn được công nhận là huyện NTM nâng cao, huyện NTM kiểu mẫu. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có ít nhất 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM. Phấn đấu cả nước có khoảng từ 17-19 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Phấn đấu 60% số thôn, bản, buôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được công nhận đạt chuẩn NTM theo các tiêu chí NTM do UBND cấp tỉnh quy định.
 
So với giai đoạn 2016-2020, Chương trình giai đoạn 2021-2025 đã bổ sung thêm một số mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, cấp xã, huyện; hoàn thiện nhiệm vụ xây dựng NTM cấp tỉnh và cấp thôn đạt chuẩn NTM. Đồng thời, để cụ thể hóa mục tiêu phấn đấu xây dựng NTM các cấp (tỉnh, huyện, xã) theo các mức độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu) đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 25, Thủ tướng Chính phủ giao mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 cho từng vùng, miền làm cơ sở để các địa phương xác định mục tiêu cụ thể và triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 cho phù hợp với điều kiện thực tế.
 
Phạm vi, quy mô thực hiện của chương trình giai đoạn này được triển khai trên địa bàn của 8.227 xã (bao gồm cả 1.458 xã khu vực III vùng dân tộc thiểu số miền núi, 54 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo), 644 đơn vị cấp huyện có xã (bao gồm cả 74 huyện nghèo) thuộc 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo các quy định của Bộ tiêu chí quốc gia về NTM giai đoạn 2021-2025.
 
Đối với cấp xã, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Bộ tiêu quốc gia về xã NTM, xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Theo đó, giữ nguyên bố cục và nội hàm của Bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020 để áp dụng cho các xã đạt chuẩn trong giai đoạn 2021-2025 với số lượng 19 tiêu chí và 57 chỉ tiêu (tăng 8 chỉ tiêu so với giai đoạn 2021-2025).
 
Quy định đối với các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu thuộc huyện nghèo và huyện vừa thoát nghèo giai đoạn 2018-2020, mức đạt chuẩn NTM được áp dụng theo quy định đạt chuẩn đối với vùng Trung du miền núi phía Bắc. Đây được xem là điểm mới có tính khả thi cao cũng như tạo động lực phấn đấu cho các xã đến nay chưa đạt chuẩn, đồng thời cũng là hướng mở để tháo gỡ khó khăn cho một số địa phương trong giai đoạn 2016-2020.
 
Hiện tại, Lâm Đồng đã có 107/111 xã đạt chuẩn NTM; trong đó: có 9 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu và 27 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Theo Kế hoạch số 47 ban hành ngày 3/6 của Tỉnh ủy Lâm Đồng, đến năm 2025, toàn tỉnh có 111/111 xã đạt chuẩn NTM. Trong đó, có ít nhất 40% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 15% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (khoảng 47 xã nâng cao và 17 xã kiểu mẫu). 
 
Cũng đến năm 2025, 100% số huyện của Lâm Đồng đạt chuẩn NTM; trong đó huyện Đơn Dương đạt chuẩn huyện NTM kiểu mẫu về nông nghiệp công nghệ cao theo hướng thông minh; huyện Đạ Tẻh đạt chuẩn huyện NTM kiểu mẫu về cảnh quan và huyện Đức Trọng hoàn thành đề án huyện NTM trong quá trình đô thị hóa.
 
Trước năm 2025, Lâm Đồng được công nhận là tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xâ dựng NTM và thu nhập bình quan của người nông thôn tăng 1,5 lần so với năm 2020.
 
LINH ĐAN 
,