Đạ Tẻh: Đăng kí số thứ tự trực tuyến khi làm thủ tục hành chính

Cập nhật lúc 09:11, Thứ Bảy, 24/09/2022 (GMT+7)
(LĐ online) - Nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc làm thủ tục hành chính và tiết kiệm thời gian cho người dân, từ ngày 26/9, người dân có thể đăng kí lấy số thứ tự trực tuyến thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính tại bộ phận Một cửa của UBND huyện Đạ Tẻh thông qua ứng dụng “Đạ Tẻh trực tuyến”.
 
Người dân có thể lấy số thứ tự làm thủ tục hành chính trên ứng dụng “Đạ Tẻh trực tuyến” từ ngày 26/9.
Người dân có thể lấy số thứ tự làm thủ tục hành chính trên ứng dụng “Đạ Tẻh trực tuyến” từ ngày 26/9.
 
Ứng dụng “Đạ Tẻh trực tuyến” chính thức được đưa vào triển khai sử dụng từ ngày 6/6/2022 và được xây dựng ở nhiều lĩnh vực, cho hai nhóm đối tượng chính, gồm nhóm một cửa - thủ tục hành chính sẽ có đăng kí số trực tuyến, tra cứu hồ sơ, nộp hồ sơ qua mạng, kết quả xử lý phản ánh một cửa, tra cứu hồ sơ thủ tục, thông báo số thứ tự, kết quả phản ánh hiện trường. Nhóm người dân sẽ có phản ánh tại hiện trường, phản ánh một cửa và chia sẻ. 
 
Việc ứng dụng nói trên được xây dựng và đưa vào hoạt động là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện công tác quản lý, giám sát việc thực thi công vụ, tạo môi trường tương tác giữa chính quyền và người dân; từ đó phát huy nguồn lực nhân dân và nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý của chính quyền. Bên cạnh đó, tăng cường hiệu quả hoạt động trong công tác quản lý, nâng cao trách nhiệm của từng cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 
 
THÂN THU HIỀN 
,