Đôn đốc hoàn thành việc làm sạch dữ liệu tiêm chủng Covid-19 trong tháng 11/2022

02:11, 19/11/2022
(LĐ online) - Ngày 19/11, Sở Y tế Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch và tiêm vắc xin phòng Covid-19. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai công tác phòng chống dịch, công tác y tế dự phòng, y tế cơ sở; tuyệt đối không lơ là, chủ quan ảnh hưởng đến kết quả phòng, chống dịch. 
 
Tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại TP Đà Lạt
Tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại TP Đà Lạt
 
Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin mũi 3, mũi 4 cho các nhóm đối tượng và tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả; rà soát việc tỷ lệ tiêm chủng chưa đạt như mong muốn và đề xuất nhu cầu vắc xin sát tình hình thực tế. Các đơn vị đã thống nhất số lượng vắc xin phòng bệnh Covid-19 được Sở Y tế phân bổ vắc xin đợt 54 và cam kết hoàn thành trước ngày 30/11/2022.
 
Hiện toàn tỉnh còn 144.439 mũi tiêm phòng Covid-19 chưa làm sạch. Để kịp thời hoàn thành việc thực hiện làm sạch dữ liệu tiêm chủng Covid-19 trong tháng 11/2022, Sở Y tế đề nghị Trung tâm Y tế các huyện, thành phố cập nhật, hồi cứu đầy đủ thông tin cho các trường hợp đã tiêm vắc xin phòng Covid-19; đối với các mũi tiêm mới yêu cầu các đơn vị thực hiện cập nhật dữ liệu đầy đủ, chính xác và hoàn thành ngay trong ngày tiêm.
 
Tiếp tục rà soát thực hiện các nội dung liên quan đến nhiệm vụ làm sạch dữ liệu tiêm chủng Covid-19 đã được Sở Y tế triển khai. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an tại địa phương, đẩy mạnh triển khai công tác làm sạch dữ liệu tiêm chủng Covid-19, kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện để được giải quyết sớm nhất.
 
Thực hiện rà soát danh sách đối tượng sai thông tin trên hệ thống phần mềm tiêm chủng Covid-19, trích xuất danh sách, phân loại đối tượng và thực hiện bàn giao cụ thể danh sách đối tượng cần tra cứu thông tin cho cơ quan công an phối hợp bằng văn bản. Đối với danh sách đối tượng đã bàn giao cho cơ quan công an để thực hiện cập nhật thông tin nhưng không thể tra cứu được thông tin, đối tượng thuộc tỉnh, thành phố khác… các đơn vị tổng hợp, phân loại cụ thể và có danh sách kèm theo báo cáo về Sở Y tế làm căn cứ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
 
Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y khoa Pasteur Đà Lạt phối hợp hỗ trợ Trung tâm Y tế Đà Lạt trong công tác làm sạch dữ liệu tiêm chủng Covid-19 trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Thực hiện tổng hợp cụ thể số lượng, danh sách những đối tượng thuộc diện người không xác định nhân thân, người vô gia cư, người lang thang cơ nhỡ đã đến thực hiện tiêm chủng Covid-19 tại đơn vị báo cáo về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
 
Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng phối hợp hỗ trợ Trung tâm Y tế Bảo Lộc trong công tác làm sạch dữ liệu tiêm chủng Covid-19 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. Thực hiện tổng hợp cụ thể số lượng, danh sách những đối tượng thuộc diện người không xác định nhân thân, người vô gia cư, người lang thang cơ nhỡ đã đến thực hiện tiêm chủng Covid-19 tại đơn vị báo cáo về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
 
Đối với đối tượng người nước ngoài: Trung tâm Y tế các huyện, thành phố là đầu mối tổng hợp danh sách và bàn giao cho cơ quan công an các huyện, thành phố đề nghị xác minh thông tin qua Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh Công an tỉnh.
 
Sở Y tế đề nghị Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị công an trên địa bàn tăng cường công tác phối hợp với ngành Y tế để rà soát từng trường hợp sai thông tin, sai mã định danh, căn cước công dân, xác minh lại thông tin của đối tượng tiêm chủng Covid-19, đảm bảo dữ liệu được đầy đủ thông tin và xác thực đúng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo hướng dẫn của Bộ Y tế về việc hướng dẫn Quy trình làm sạch dữ liệu tiêm chủng. Chỉ đạo Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh Công an tỉnh tham gia phối hợp hỗ trợ xác minh thông tin người nước ngoài có tham gia tiêm chủng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và chỉ đạo Công an huyện, thành phố ưu tiên phối hợp giải quyết trước cho các đơn vị y tế về việc làm sạch dữ liệu tiêm chủng để hoàn thành trong tháng 11 năm 2022.
 
AN NHIÊN