Kiểm tra các cơ sở hành nghề y tế tư nhân

04:11, 09/11/2022
(LĐ online) - Thanh tra Sở Y tế Lâm Đồng đã triển khai 2 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch trong tháng 10 vừa qua đã phát hiện xử lý kịp thời các cơ sở vi phạm.
 
Cụ thể, Thanh tra Sở Y tế đã tiến hành 1 cuộc thanh tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân, an toàn vệ sinh thực phẩm và công tác phòng chống dịch đối với Phòng Y tế huyện Lâm Hà; 1 cuộc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, hành nghề dược, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế và việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với các cơ sở hành nghề y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
 
Kết quả qua 2 cuộc thanh tra, kiểm tra tổng số 27 cơ sở; trong đó, có 14 cơ sở hành nghề dược, 13 cơ sở hành nghề y, phát hiện 15 cơ sở vi phạm đã xử lý (8 cơ sở hành nghề dược, 7 cơ sở hành nghề y) với tổng số tiền xử phạt 215 triệu đồng.
 
AN NHIÊN