269
10565
Giáo dục
/xahoi/giaoduc/
10564
Xã hội
xahoi
/xahoi/
Cập nhật 08:26, 14/12/2018 (GMT+7)
Những thầy cô không giảng bài bằng lời nói
Ðó là những lớp học tại Trường Khiếm thính tỉnh, nơi mà thầy cô không giảng bài bằng lời nói, và không có tiếng ê a đọc bài của học sinh. Thay vào đó, bài học được các thầy, các cô truyền đạt bằng ngôn ngữ ký hiệu. Và kiến thức nằm trên chuyển động của những ngón tay.
.
.
.