269
10565
Giáo dục
/xahoi/giaoduc/
10564
Xã hội
xahoi
/xahoi/
Cập nhật 09:25, 12/12/2017 (GMT+7)
Trường vùng xa
Là ngôi trường nằm ở xã xa nhất, khó khăn nhất của huyện Bảo Lâm, với tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số chiếm hơn 70%, Trường THCS&THPT Lộc Bắc luôn xác định công tác huy động, duy trì sĩ số học sinh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong các năm học.
.
.
.