269
10565
Giáo dục
/xahoi/giaoduc/
10564
Xã hội
xahoi
/xahoi/
Cập nhật 09:43, 27/03/2017 (GMT+7)
Mặc dù đã có nhiều văn bản chỉ đạo việc quản lý dạy thêm - học thêm, nhưng thời gian qua, tình trạng này vẫn còn diễn ra tràn lan, sai quy định. Vì vậy, Sở GDĐT Lâm Đồng đã tăng cường hơn nữa công tác quản lý để dạy thêm - học thêm đi vào nề nếp.
.
.
.