269
10565
Giáo dục
/xahoi/giaoduc/
10564
Xã hội
xahoi
/xahoi/
Cập nhật 09:04, 23/05/2017 (GMT+7)
Đảm bảo công bằng trong tuyển sinh đầu cấp
Mặc dù không "nóng" như một số tỉnh, thành trong cả nước, nhưng Lâm Đồng vẫn rất chú trọng đến công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp. Năm học 2017 - 2018, việc tuyển sinh tại các địa phương được thực hiện với tinh thần: đảm bảo an toàn, nghiêm túc và công bằng.
.
.
.