269
10565
Giáo dục
/xahoi/giaoduc/
10564
Xã hội
xahoi
/xahoi/
Cập nhật 09:40, 17/10/2017 (GMT+7)
Khi giáo dục con cái trở thành chuyên đề
Đà Lạt đang triển khai các chuyên đề trong chương trình giáo dục văn hóa - xã hội của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) để xây dựng xã hội học tập, trong đó, chuyên đề về giáo dục con cái trong gia đình được lựa chọn nhiều nhất.
.
.
.