269
5502
Giáo dục
/xahoi/giaoduc/
5501
Xã hội
xahoi
/xahoi/
Cập nhật 16:04, 26/01/2015 (GMT+7)
(LĐ online) - Đó là số tiền được Hội Khuyến học thành phố Đà Lạt vận động, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp để cấp học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh giỏi trong năm 2014, vừa được Hội báo cáo tại hội nghị tổng kết năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015.
.
.
.