269
10565
Giáo dục
/xahoi/giaoduc/
10564
Xã hội
xahoi
/xahoi/
Cập nhật 09:57, 29/04/2016 (GMT+7)
Do đặc điểm phái nữ chiếm đại đa số trong lực lượng cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong ngành Giáo dục (GD) Đà Lạt hiện nay nên hằng năm, CĐ ngành chú ý phát động và thực hiện tốt phong trào "Giỏi việc trường - đảm việc nhà" trong các công đoàn cơ sở tại các trường học trên địa bàn.
.
.
.