269
10565
Giáo dục
/xahoi/giaoduc/
10564
Xã hội
xahoi
/xahoi/
Cập nhật 09:27, 15/02/2019 (GMT+7)
Nhà giáo Lâm Đồng đổi mới, sáng tạo trong dạy và học
Phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" được các Công đoàn cơ sở (CĐCS) ngành Giáo dục triển khai nhằm động viên và tạo điều kiện cho đội ngũ nhà giáo tự học tập, bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp. Từ đó đáp ứng yêu cầu giảng dạy, thực hiện tốt dân chủ, kỷ cương, nề nếp, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh.
.
.
.