Trường mầm non tư thục phát huy hiệu quả nguồn vốn vay ngân hàng chính sách
11:55 | 27/06/2022
(LĐ online) - Nhờ được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Lâm Đồng theo theo Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg, Trường mầm non tự thục Sao Mai, Phường 9, TP Đà Lạt...
.