Các địa phương tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19
07:02 | 01/04/2020
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, các địa phương trong tỉnh đã và đang tập trung triển khai đồng bộ những biện pháp để phòng, chống nhằm hạn chế tối đa nguy cơ dịch bệnh xâm nhiễm vào địa bàn.
.