269
10535
Y tế
/xahoi/yte/
10564
Xã hội
xahoi
/xahoi/
Cập nhật 08:50, 09/01/2019 (GMT+7)
Bệnh viện Ða khoa Lâm Ðồng tiếp nhận triển khai nhiều kỹ thuật mới
Thực hiện Đề án 1816 "Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh" và Đề án "Bệnh viện vệ tinh", trong năm 2018, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã tiếp nhận và triển khai nhiều kỹ thuật mới phục vụ bệnh nhân trong tỉnh.
.
.
.