269
10535
Y tế
/xahoi/yte/
10564
Xã hội
xahoi
/xahoi/
Cập nhật 08:59, 05/07/2017 (GMT+7)
Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh
Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2020 đã xác định mục tiêu khống chế có hiệu quả tốc độ gia tăng tỉ số giới tính khi sinh, tiến tới đưa tỉ số giới tính khi sinh trở lại mức cân bằng tự nhiên...
.
.
.