269
10535
Y tế
/xahoi/yte/
10564
Xã hội
xahoi
/xahoi/
Cập nhật 17:51, 20/10/2016 (GMT+7)
Đến thời điểm này, BSCK II Nguyễn Đình Thắng - Phó Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Hội đồng kiểm tra công nhận LTBP quy mô cấp huyện, thành phố của tỉnh Lâm Đồng đã công nhận 12/12 huyện, thành phố của tỉnh đạt 4 tiêu chí LTBP theo quy định của Bộ Y tế
.
.
.