Quân khu 7 kiểm tra nhận thức chính trị năm 2023 tại Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng

NGỌC NGÀ 10:55, 25/09/2023

(LĐ online) - Sáng 25/9, Cục Chính trị Quân khu 7 tổ chức kiểm tra nhận thức chính trị đối tượng cán bộ chủ trì, cao cấp các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng và Đoàn Kinh tế Bắc Lâm Đồng.

Thủ trưởng Cục Chính trị Quân Khu 7 chủ trì buổi kiểm tra

Đợt kiểm tra được thực hiện nhằm đánh giá về công tác giáo dục chính trị và nhận thức của đội ngũ cán bộ chủ trì, cao cấp thuộc diện quân khu quản lý trong toàn Bộ CHQS tỉnh và Đoàn Kinh tế Bắc Lâm Đồng.

Nội dung kiểm tra là các chuyên đề học tập trong năm 2023. Trong đó, tập trung vào các nội dung: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”; Bồi dưỡng khát vọng cống hiến cho quân nhân đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới; Nhận diện âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch đối với nội bộ Đảng, Nhà nước, Quân đội trong tình hình hiện nay và những vấn đề đặt ra đối với công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; Một số vấn đề cần nắm vững khi Quân đội tham gia giải quyết tình huống phức tạp trong xã hội…

Quang cảnh buổi kiểm tra chính trị cán bộ chủ trì, cao cấp năm 2023

Cán bộ chủ trì, cao cấp chấp hành nghiêm túc quy chế kiểm tra, liên hệ vận dụng sát với tình hình, thực tiễn và cương vị chức trách đảm nhiệm. Các đồng chí trong ban Tổ chức, nêu cao tinh thần trách nhiệm để đợt kiểm tra đạt chất lượng tốt nhất, đánh giá đúng chất lượng kết quả công tác học tập, giáo dục chính trị năm 2023 của Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng. Thông qua kiểm tra, nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác giáo dục chính trị của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị; nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao; làm cơ sở phân tích, đánh giá, bình xét thi đua - khen thưởng năm 2023. Qua đó, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị trong thời gian tới.