Đại hội Hội Khuyến học huyện Đạ Tẻh nhiệm kỳ V

11:12, 30/12/2020

(LĐ online) - Ngày 30/12, Hội Khuyến học huyện Đạ Tẻh đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ V (2020 – 2025). Đến dự Đại hội có ông Nguyễn Xuân Ngọc - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng.

(LĐ online) - Ngày 30/12, Hội Khuyến học huyện Đạ Tẻh đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ V (2020 – 2025). Đến dự Đại hội có ông Nguyễn Xuân Ngọc - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng.
 
Ông Nguyễn Xuân Ngọc - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại Đại hội
Ông Nguyễn Xuân Ngọc - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại Đại hội
 
Hội khuyến học huyện Đạ Tẻh được thành lập và duy trì hoạt động, phát triển đến nay trải qua 4 nhiệm kì. Trong suốt 20 năm, Ban Chấp hành huyện hội luôn được quan tâm củng cố và kiện toàn kịp thời, các chức danh chủ chốt đều thực hiện chế độ kiêm nhiệm. Hệ thống tổ chức hội được quan tâm xây dựng từ cấp huyện đến cơ sở; trong đó, xây dựng các chi hội tại thôn, buôn, tổ dân phố, các cơ quan đơn vị và trường học là một trong những nhiệm vụ được các tổ chức hội quan tâm chú trọng, nên số lượng tổ chức hội luôn được duy trì, phát triển ổn định. 
 
Đến nay, toàn huyện có 9/9 Hội Khuyến học xã, thị trấn; 77/77 chi hội khuyến học thôn, buôn, tổ dân phố. Hiện nay, tất cả các trường học công lập và Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên đều có chi hội khuyến học. Riêng 3 trường tư thục chưa thành lập được tổ chức hội. Bên cạnh đó, chi hội đồng hương, dòng họ được phát triển từ 4 chi hội năm 2019 lên 15 chi hội vào năm 2020. Qua hoạt động thực tiễn, các chi hội khuyến học đã khẳng định được vai trò nòng cốt của mình trong việc đóng góp cho công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại địa phương. 
 
Trong những năm qua, các cấp hội đã tập trung triển khai thực hiện phát triển hội viên theo hướng mỗi gia đình có ít nhất một hội viên. Do đó, hội viên hàng năm đều tăng. Nếu năm 2016, toàn huyện có 4.337 hội viên thì đến năm 2020 đã tăng lên 7.848 hội viên, đạt tỉ lệ khoảng 15,42% trên tổng số dân. 
 
Trong nhiệm kỳ qua, công tác thông tin, tuyên truyền và bồi dưỡng cán bộ hội luôn được chú trọng. Nhờ đó, nhiều cá nhân, tổ chức kinh tế, xã hội, doanh nghiệp đã tự nguyện tham gia công tác khuyến học, tự nguyện đóng góp, huy động nguồn lực cho phong trào khuyến học, khuyến tài, cấp phát học bổng để tạo cơ hội cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện đến trường.
 
Các chi hội khuyến học nhà trường luôn phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn để tổ chức thực hiện tốt các hoạt động khuyến học trong nhà trường. Kết quả phối hợp được nhận thấy rất rõ trong công tác chống học sinh lưu ban bỏ học, công tác phổ cập giáo dục các độ tuổi, giáo dục đạo đức học sinh, tổ chức hoạt động hè, hỗ trợ học sinh hoàn cảnh gia đình khó khăn. Bằng nhiều giải pháp tích cực, các chi hội khuyến học nhà trường cùng với hội cha mẹ học sinh đã huy động, xây dựng được nguồn quỹ khuyến học để trao học bổng cho các em học sinh nghèo học giỏi và tài trợ kịp thời cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 
 
Các đại biểu tham dự Đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội
 
Riêng trong năm 2020, Hội đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh trao 100 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó trị giá 50 triệu đồng; phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện trao 40 suất học bổng trị giá 20 triệu đồng tại lễ khai giảng năm học mới; trao 100 suất quà cho học sinh nhân dịp tết Trung thu tổng trị giá 20 triệu đồng.
 
Bên cạnh đó, Hội cũng chú trọng công tác khuyến học ngoài nhà trường thông qua việc xây dựng các mô hình học tập trong cộng đồng, đẩy mạnh hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng. Toàn huyện hiện có 9 trung tâm học tập cộng đồng ở tất cả các xã, thị trấn. Trong 5 năm qua, các trung tâm đã tiến hành 62 lớp với 11 chuyên đề chính và số lượt người tham gia là 6.423. 
 
Trong công tác xây dựng và sử dụng quỹ khuyến học, với phương châm tích cực huy động quỹ khuyến học từ nhiều nguồn, trong 5 năm qua, hội khuyến học cấp xã, thị trấn, các đơn vị trường học toàn huyện đã huy động được khoảng 2,5 tỷ đồng để trao học bổng cho học sinh khó khăn, khen thưởng cho học sinh giỏi các cấp. Trong đó, quỹ từ cơ sở là 1,5 tỷ đồng, quỹ cấp huyện 1 tỷ đồng. Với nguồn quỹ này đã giúp cho nhiều học sinh giảm bớt khó khăn, hỗ trợ việc học tập được tốt hơn và không còn tình trạng học sinh phải bỏ học vì điều kiện kinh tế gia đình; động viên, biểu dương kịp thời những học sinh khá giỏi.
 
Trong nhiệm kỳ V (2020-2025), Hội Khuyến học huyện đặt ra phương hướng chung là tiếp tục cùng với ngành giáo dục thực hiện yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, trọng tâm là thực hiện Chương trình GDPT 2018. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng; xây dựng xã hội học tập từ cơ sở, phát huy năng lực sáng tạo và lòng nhiệt tình công tác của cán bộ, hội viên trong toàn Hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ để khuyến học, khuyến tài trở thành phong trào rộng rãi, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong cuộc vận động toàn dân học tập, toàn dân tham gia xây dựng giáo dục, tạo thêm nhiều cơ hội để mọi người được học tập thường xuyên, học tập suốt đời.
 
Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Xuân Ngọc – Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao những kết quả mà Hội Khuyến học huyện Đạ Tẻh đã đạt được trong thời gian qua. Trong thời gian tới, Hội Khuyến học huyện cần làm tốt hơn nữa công tác khuyến học, khuyến tài để thực hiện tốt các mô hình học tập trong xã hội, cộng đồng, dòng họ, đơn vị, gia đình…
 
Ông Tống Giang Nam – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh phát biểu tại Đại hội
Ông Tống Giang Nam – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh phát biểu tại Đại hội
 
Còn theo ông Tống Giang Nam – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh, trong nhiệm kỳ tới, để công tác khuyến học, khuyến tài ngày càng phát triển, phát huy tác dụng tích cực trong đời sống cộng đồng, tạo điều kiện để mọi người, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên vượt khó, Hội Khuyến học cần tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa. 
 
Đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cụm dân cư khuyến học trong các cộng đồng dân cư để phong trào khuyến học trở thành nòng cốt trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đặc biệt, cần lưu ý phát hiện các năng khiếu, tài năng trong thế hệ trẻ để có kế hoạch bồi dưỡng nhân tài, phục vụ công cuộc xây dựng quê hương. Tập trung xây dựng và phát triển mạnh mẽ quỹ khuyến học ở các cấp hội nhằm giúp đỡ nhiều hơn đến đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, không may mắn, tật nguyền để các em tham gia học tập, kịp thời khen thưởng các em học sinh giỏi, động viên các em học sinh đi học nghề, khuyến khích hỗ trợ mọi người học tập thường xuyên và chăm sóc các tài năng trẻ. Củng cố xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, nhất là ở cơ sở, chi hội trường học, các doanh nghiệp, các cơ quan, dòng họ... 
 
Thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia; đổi mới nội dung phương thức hoạt động, làm tốt vai trò nòng cốt liên kết với các tổ chức, các lực lượng xã hội tham gia khuyến học, khuyến tài, khơi dậy truyền thống hiếu học trong nhân dân, xây dựng xã hội học tập. Nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng tại các xã, thị trấn; quan tâm chăm lo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hội cơ sở để các hội viên phát huy mọi trí tuệ, tâm huyết, sức lực cho hoạt động của hội khuyến học. 
 
Tại Đại hội, các đại biểu đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện Đạ Tẻh nhiệm kỳ V (2020 – 2025) gồm 24 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện khóa V; ông Đinh Việt Bảo được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội, bà Phan Thị Thủy và ông Nguyễn Văn Tuyên được bầu làm Phó Chủ tịch Hội. 
 
Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 8 đồng chí. Đại hội đã biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Khuyến học huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 
Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh đã tặng giấy khen cho 12 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn.
 
Lãnh đạo huyện Đạ Tẻh tặng hoa chúc mừng Đại hội
Lãnh đạo huyện Đạ Tẻh tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Khen thưởng các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác khuyến học, khuyến tài
Khen thưởng các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác khuyến học, khuyến tài
 
ĐÔNG ANH