Hội nghị trực tuyến ngành nội vụ toàn quốc

05:12, 30/12/2020

(LĐ online) - Sáng 30/12, Bộ Nội vụ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của ngành nội vụ trong cả nước. 

(LĐ online) - Sáng 30/12, Bộ Nội vụ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của ngành nội vụ trong cả nước. 
 
Hội nghị trực tuyến tại đầu cầu Lâm Đồng
Hội nghị trực tuyến tại đầu cầu Lâm Đồng
 
Tại Hà Nội, chủ trì hội nghị có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương. 
 
Tại đầu cầu Lâm Đồng, ông Trần Hồng Quyết - Giám đốc Sở Nội vụ Lâm Đồng chủ trì hội nghị; cùng tham dự có các lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, trưởng phòng nội vụ của 12 huyện thành trong tỉnh.
 
Theo Bộ Nội vụ, những năm gần đây, ngành nội vụ đã chú ý đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho các bộ, ngành trung ương và địa phương, thúc đẩy tính độc lập, chịu trách nhiệm trong việc quyết định và tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị.
 
Nổi bật nhất trong giai đoạn 5 năm vừa qua là công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương; hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; sắp xếp thôn, tổ dân phố; phân định địa giới hành chính các địa phương, đồng thời với việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập.
 
Trong sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, ở cấp trung ương, vụ và tương đương giảm 12 tổ chức; cục và tương đương tăng 7 tổ chức; tổng cục và tương đương tăng 2 tổ chức. Cấp địa phương, các cơ quan chuyên môn cấp sở, ngành giảm 5 tổ chức; giảm 973 phòng, 127 chi cục; phòng thuộc chi cục giảm 1.179; tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp tỉnh giảm 12. Ở cấp huyện, giảm 294 cơ quan chuyên môn, trong đó có 278 phòng dân tộc.
 
Với các đơn vị sự nghiệp công lập, số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, ngành giảm 10 tổ chức; thuộc tổng cục và tương đương tăng 6 tổ chức; thuộc các cơ quan thuộc Chính phủ giảm 24 tổ chức. Ở địa phương, số đơn vị sự nghiệp công lập giảm 3.819 đơn vị (tương đương 7,3%).
 
Trong tinh giản bên chế, số biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2021 là 247.344 biên chế, giảm 27.504 biên chế (giảm trên 10% so với năm 2015, vượt mục tiêu giảm tối thiểu 10% theo yêu cầu) . 
 
Với các cơ quan sự nghiệp, biên chế sự nghiệp năm 2021 là 1.783.174 người, giảm 242.703 biên chế (giảm gần 12% so với năm 2015, vượt mục tiêu giảm tối thiểu 10%). Số lượng cán bộ, công chức cấp xã và số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố hiện nay là 1.031.851 người, giảm 147.290 người (giảm gần 12,5 % so với năm 2015).
 
Tổng cộng trong giai đoạn năm 2015 – 2020, cả nước đã tinh giản được 67.218 trường hợp gồm 4.965 trường hợp thuộc khối các cơ quan, tổ chức ở trung ương và 62.253 trường hợp thuộc khối các cơ quan, tổ chức ở địa phương. Trong số này, có 54.899 trường hợp hưởng chính sách về hưu trước tuổi, 12.172 trường hợp hưởng chính sách thôi việc ngay, 67 trường hợp hưởng chính sách thôi việc sau khi đi học nghề và 80 trường hợp hưởng chính sách do chuyển sang tổ chức khác.
 
Ngành cũng đã thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng tại các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở trung ương và địa phương với 14 cơ quan trung ương thực hiện thí điểm tổ chức thi tuyển trong 30 vị trí và 22 địa phương thực hiện thí điểm thi tuyển với 109 vị trí; đang kiến nghị nhân rộng việc thực hiện thí điểm này và sẽ tổng kết vào Quý 4 năm 2022.
 
Trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 – 2021, đã có 45 tỉnh, thành phố thực hiện, sau khi sắp xếp, cấp huyện giảm 8/713 đơn vị còn 705 đơn vị hành chính; cấp xã giảm 557/11.160 đơn vị còn 10.603 đơn vị hành chính. Các địa phương cũng thực hiện việc sắp xếp thôn, tổ dân phố, giảm 38.369 đơn vị so với năm 2015.
 
Tuy nhiên, như Bộ Nội vụ chỉ ra, vẫn còn không ít những tồn tại. Việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế chưa thực sự gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức mà mới chỉ tập trung vào việc giảm số lượng người hưởng lương từ ngân sách nhà nước; cải cách thủ tục hành chính chưa gắn với việc giảm thiểu các quy định về quản lý chuyên ngành nên việc cắt giảm thủ tục hành chính chưa thực sự mang lại hiểu quả kinh tế - xã hội như mong đợi. Cùng đó, trình độ, phẩm chất và năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức còn nhiều mặt chưa đáp ứng yêu cầu xây dựng chính phủ điện tử, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế trong hiện nay. 
 
Năm 2021, Bộ Nội vụ đề ra phương châm hành động “kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”; cả nước cần tổ chức tốt công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 
 
Bộ cũng chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo các quy định của Chính phủ và phù hợp với cơ cấu tổ chức của Chính phủ khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực phục vụ Nhân dân và sự phát triển của đất nước; có cơ chế sàng lọc, thay thế kịp thời những người không đáp ứng được yêu cầu công việc và vi phạm kỷ luật, đạo đức công vụ.
 
VIẾT TRỌNG