Lâm Đồng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng địa phương

06:01, 06/01/2021

Năm 2020, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả toàn diện và thực chất...

Năm 2020, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả toàn diện và thực chất. Nền quốc phòng toàn dân ở địa phương được quan tâm xây dựng về mọi mặt, góp phần tạo môi trường ổn định để địa phương phát triển kinh tế - xã hội. 
 
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng vì hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng vì hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương
 
Trong năm qua, Lâm Đồng đã tập trung xây dựng có hiệu quả thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc từ cơ sở. Sự gắn kết này đã được thể hiện thông qua kết quả phối hợp thực hiện Nghị định số 03 ngày 5/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng. 
 
Đến nay, lực lượng dân quân tự vệ đã được tổ chức rộng khắp ở các thôn, buôn, tổ dân phố, cơ quan, tổ chức với tỷ lệ đạt 1,46% so với dân số. 
 
Có thể nói, năm qua với trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền đã quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp về chiến tranh thông tin, tác chiến trên không gian mạng. Ban Chỉ đạo 35 và Lực lượng 47 của tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. 
 
Sở Thông tin và Truyền thông đã có nhiều biện pháp hiệu quả ngăn chặn các trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội Facebook và blog có các bài viết chống phá Đảng, Nhà nước. Qua đó, đã kịp thời phát hiện và xử lý kiên quyết những trường hợp sử dụng Internet với mục đích xấu và vi phạm quy định pháp luật. Trung tâm quản lý cổng thông tin điện tử, đội ứng cứu khẩn cấp mạng máy tính bố trí trực 24/24, đảm bảo hệ thống mạng tại Trung tâm hành chính tỉnh và hệ thống mạng truyền dẫn của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh hoạt động ổn định, an toàn, không để các thế lực thù địch phát tán thông tin trái chiều. Qua đó, góp phần phục vụ tốt công tác điều hành, chỉ đạo của tỉnh và các địa phương, giữ vững trật tự, đảm bảo an toàn cho Nhân dân.
 
Với tinh thần quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”, năm 2020, Lâm Đồng đã tập trung đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 và phát triển kinh tế, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng tốc độ tăng trưởng vẫn đạt 3,15%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, GRDP bình quân đầu người đạt 71,2 triệu đồng, cao hơn bình quân chung cả nước. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân được cải thiện, các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo đạt nhiều kết quả tích cực.
 
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng vì hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng vì hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương
 
Cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quán triệt nghiêm túc, nắm chắc các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng. Đồng thời, có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng, an ninh. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp về xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Hoàn thành chỉ tiêu về diễn tập, huấn luyện, hội thi, hội thao đạt chất lượng. Thực hiện tốt nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai, dịch bệnh COVID-19. Các cơ quan thông tấn báo chí kịp thời tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật liên quan đến quốc phòng, góp phần định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cách mạng. Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội, tạo niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền địa phương, từng bước xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh.
 
Ngoài nguồn ngân sách bảo đảm sự nghiệp quốc phòng trên 200 tỷ đồng/năm, các địa phương đã huy động tốt mọi nguồn lực từ Nhân dân để xây dựng nền quốc phòng địa phương. Tập trung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ngay từ cơ sở. Toàn tỉnh xây dựng được 1.000 tổ an ninh nhân dân, 476 tổ bảo vệ dân phố, 379 đội dân phòng, 1.536 tổ hòa giải, 984 tổ tuần tra “Dân cử, dân nuôi”… Những lực lượng này được tổ chức từ cơ sở, nắm bắt kịp thời các vụ việc mới phát sinh. Đây được coi là một mắt xích quan trọng cung cấp thông tin và là lực lượng tiền thực địa để giải quyết các vụ việc xảy ra.
 
Thực hiện các quy định về xây dựng tiềm lực quân sự, an ninh, địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo không ngừng phát triển khả năng và trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang. Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn là lực lượng chiến đấu trung thành bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhân dân trong mọi điều kiện, bất kể gian khổ, hy sinh. Từng bước tiếp cận và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật quân sự vào công tác kỹ thuật địa phương, nghiên cứu đóng góp phát triển nghệ thuật quân sự đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Để tập trung làm tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S chỉ đạo: Năm 2021, các cấp, các ngành cần tập trung xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện. Đồng thời, thực hiện tốt an sinh xã hội, chính sách hậu phương dân tộc, làm tốt công tác tìm kiếm hài lốt liệt sĩ, chăm sóc các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách. 
 
Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, tin rằng Đảng bộ, chính quyền Lâm Đồng sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2021.
 
NGUYỆT THU