Đạ Tẻh hoàn tất Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2027

10:05, 13/05/2022
(LĐ online) - Sáng 13/5, ông Đoàn Minh Phúc - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Đạ Tẻh cho biết, đến nay, huyện Đạ Tẻh đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
 
Đạ Tẻh đã hoàn tất Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh cấp cơ sở và sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện lần thứ VII sắp tới
Đạ Tẻh đã hoàn tất Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh cấp cơ sở và sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện lần thứ VII sắp tới
 
Theo đánh giá của Hội Cựu chiến binh huyện, các đơn vị đã chuẩn bị tốt các nội dung, công tác tổ chức trang trọng, nghiêm túc, tiết kiệm, đảm bảo nguyên tắc dân chủ và thực hiện đầy đủ nội dung theo hướng dẫn của Hội Cựu chiến binh cấp trên. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Hội Cựu chiến binh cơ sở đã đánh giá đúng thực tế công tác trong nhiệm kỳ. Đồng thời xây dựng phương hướng công tác nhiệm kỳ mới sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị và định hướng của Hội cấp trên.
 
Về văn kiện, các báo cáo chính trị đã theo đúng đề cương hướng dẫn, chất lượng, đáp ứng được yêu cầu; các văn bản phục vụ Đại hội có sự chuẩn bị đầy đủ, công phu.
 
Đối với nhân sự, quy trình giới thiệu nhân sự vào Ban Chấp hành khóa mới có tính ổn định, kế thừa và phát triển, đáp ứng các tiêu chí về phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách, trình độ và năng lực, được cán bộ, hội viên đồng thuận tín nhiệm. Quá trình tổ chức Đại hội đã bám sát chương trình, thực hiện đúng, đủ các nội dung theo quy định, bảo đảm đúng quy chế và nguyên tắc. 
 
Theo ông Đoàn Minh Phúc - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Đạ Tẻh: Thời gian tới, Hội Cựu chiến binh huyện sẽ chỉ đạo cho các cơ sở hội tập trung xây dựng đề án nhân sự, quy chế chương trình hoạt động; chuẩn bị các văn kiện trình tại Đại hội, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Đại hội cấp trên; đồng thời phát động sâu rộng phong trào thi đua trong cán bộ, hội viên Cựu chiến binh; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong các cấp hội và hội viên Cựu chiến binh. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị về cơ bản đã hoàn tất và sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện Đạ Tẻh lần thứ VII sắp tới.
 
THÂN THU HIỀN