Đam Rông: Nỗ lực phát triển đảng viên ở khu dân cư

06:05, 13/05/2022
Trong những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy đảng cơ sở trong huyện Đam Rông đặc biệt quan tâm thường xuyên đến công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Trong đó, các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện luôn chú trọng phát triển đảng viên ở khu dân cư đảm bảo về số lượng và chất lượng, nỗ lực hoàn thành mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ.
 
Đảng bộ xã Liêng Srônh trao quyết định kết nạp đảng viên cho đoàn viên, thanh niên, hội viên ưu tú tại khu dân cư
Đảng bộ xã Liêng Srônh trao quyết định kết nạp đảng viên cho đoàn viên, thanh niên, hội viên ưu tú tại khu dân cư
 
Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy khóa III về “Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên và xây dựng chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở trong sạch vững mạnh bền vững, nhiệm kỳ 2015 - 2020” công tác xây dựng Đảng trên địa bàn huyện Đam Rông đã tạo được những chuyển biến tích cực về nhận thức cũng như hành động trong việc nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên, sinh hoạt chi bộ và xây dựng chi bộ nông thôn bền vững, có cấp ủy. 
 
Ông Lê Ích Nghĩa - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Đam Rông cho biết: Đến nay, toàn Đảng bộ huyện Đam Rông có 1.696 đảng viên, tăng gấp 4 lần so với thời kỳ mới thành lập huyện. Việc sinh hoạt Đảng, nhất là sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ được duy trì thường xuyên; nội dung, hình thức sinh hoạt có nhiều đổi mới, nâng cao hơn trước; phương thức lãnh đạo từng bước được đổi mới theo hướng toàn diện, sâu sát, có trọng tâm, trọng điểm, khắc phục hạn chế tối đa sự dàn trải, chung chung. Đặc biệt, hệ thống tổ chức Đảng ở nông thôn từng bước được kiện toàn, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị với 47/53 chi bộ thôn độc lập bền vững (có từ 5 đảng viên tại chỗ trở lên, chiếm 88,7%), 39/53 chi bộ thôn có cấp ủy (chiếm 73,6%); mối quan hệ giữa các chi bộ với ban nhân dân thôn được gắn kết chặt chẽ hơn. Trung bình hàng năm, Đảng bộ huyện Đam Rông phát triển trên 90 đảng viên mới trở lên; trong đó, đặc biệt chú trọng tới công tác phát triển đảng viên là người đồng bào dân tộc thiểu số. 
 
Tuy nhiên, hiện nay công tác phát triển đảng viên và xây dựng tổ chức Đảng ở nông thôn, nhất là tại các địa bàn khu dân cư trên địa bàn huyện Đam Rông vẫn còn nhiều khó khăn do lực lượng quần chúng, nhất là đoàn viên thanh niên đi làm ăn xa, khiến nguồn kết nạp “cạn dần”. Do đó, nhằm khắc phục khó khăn về phát triển đảng viên tại địa bàn dân cư, các cấp ủy đảng, các ngành trong huyện Đam Rông đã và đang triển khai nhiều giải pháp thiết thực. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Đam Rông đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/HU về “Tăng cường công tác phát triển Đảng ở khu dân cư và xây dựng chi bộ nông thôn bền vững, có cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025”.
 
Mục tiêu nghị quyết đề ra là phấn đấu hàng năm có 100% chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt, đảng số sinh hoạt định kỳ đạt trên 90%; tổ chức ít nhất 4 kỳ sinh hoạt chuyên đề/năm; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên; trên 75% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% chi bộ thôn độc lập và có ít nhất 5 đảng viên tại chỗ trở lên. Đến cuối nhiệm kỳ, phấn đấu trên 90% chi bộ thôn có cấp ủy; trong đó, trên 75% chi bộ có 8 đảng viên tại chỗ trở lên; 100% trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận là đảng viên; tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên của các đoàn thể đạt trên 70% …
 
Ghi nhận tại xã Liêng Srônh, đội ngũ đảng viên ở các chi bộ luôn đi đầu trong mọi hoạt động, từ mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế gia đình đến chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Không chỉ thế, ở các khu dân cư, bất kể việc gì, đội ngũ đảng viên luôn có mặt kịp thời, hỗ trợ người dân tháo gỡ vướng mắc. Ông Bùi Tiến Viết, Bí thư Đảng ủy xã Liêng Srônh cho hay: Để thực hiện mục tiêu đề ra, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc chú trọng tạo nguồn phát triển Đảng. Bắt đầu từ việc gần dân, sát dân, nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của người dân, các chi bộ tại khu dân cư theo dõi các hoạt động của các đoàn thể như: phụ nữ, nông dân, đoàn thanh niên…, từ đó, tìm ra người có uy tín, có tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân để xem xét tạo nguồn. Đến nay, sau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy Đam Rông, xã Liêng Srônh đã kết nạp được 7 đảng viên mới tại các địa bàn dân cư trong xã. 
 
Theo ông Lê Ích Nghĩa, để đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng ở khu dân cư, nông thôn, Ban Thường vụ Huyện ủy Đam Rông đã giao chỉ tiêu về xây dựng chi bộ độc lập, có cấp ủy cho 8 đảng bộ xã trực thuộc Huyện ủy triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy các xã chủ động xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch phát triển đảng viên từng năm; chỉ đạo MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị tại địa phương phát động nhiều phong trào thi đua nhằm tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên, hội viên và quần chúng được rèn luyện, phấn đấu. Trong đó, chú trọng quan tâm công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên ở các khu dân cư mới hình thành và sắp hình thành trên địa bàn huyện như: Đạ M’bô, Tiểu khu 179, khu căn cứ Tây Sơn. 
 
Trên cơ sở đó, các tổ chức cơ sở đảng trong huyện đã kịp thời phát hiện những đoàn viên, thanh niên, hội viên ưu tú, có lý tưởng để xây dựng nguồn bồi dưỡng, giới thiệu cho Ðảng đã kết nạp được 73 đảng viên mới tại các khu dân cư. Bên cạnh đó, Đảng ủy các xã cũng phải song hành cùng các chi bộ trực thuộc, nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển đảng viên. 
 
HOÀNG SA