Di Linh: Thực hiện tốt Chỉ thị 05 tạo nền tảng để phát triển xã hội

05:05, 25/05/2022
Thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những giải pháp quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đó là hướng đi được huyện Di Linh xác định rõ và tập trung thực hiện.
 
Đồng chí Đinh Văn Tuấn - Bí thư Huyện ủy Di Linh khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05
Đồng chí Đinh Văn Tuấn - Bí thư Huyện ủy Di Linh khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05
 
Theo thống kê của huyện Di Linh, đến cuối năm 2021, địa phương có 18/18 xã về đích nông thôn mới, thị trấn Di Linh đạt chuẩn văn minh đô thị; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2% (trong đó, hộ nghèo là người dân tộc thiểu số giảm còn 3,2%); giá trị sản xuất hầu hết các ngành đều tăng, góp phần quan trọng trong tăng trưởng kinh tế của huyện. Bộ mặt đô thị, nông thôn từng bước được cải thiện, nhiều công trình, dự án trọng điểm được đôn đốc triển khai thực hiện đúng tiến độ... 
 
Trao đổi về việc thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn huyện Di Linh, ông Phạm Thành Đồng - Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy Di Linh, cho biết: Sau hơn 1 năm thực hiện chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; thực hiện trách nhiệm nêu gương, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lâm Đồng phát triển nhanh, toàn diện và bền vững”; các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Di Linh đã chú trọng gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhiều cán bộ, đảng viên đã phát huy vai trò nêu gương, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, thực hiện “nói đi đôi với làm”.
 
Trên cơ sở nhiệm vụ trọng tâm đã được Ban Thường vụ Huyện ủy đề ra cho từng năm và cả nhiệm kỳ, các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trên địa bàn huyện Di Linh đã chọn nội dung đăng ký và thực hiện “làm theo” Bác theo chuyên đề hằng năm đảm bảo sát thực tế, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao của mỗi cá nhân. 
 
Ông Đinh Văn Tuấn, Bí thư Huyện ủy Di Linh đánh giá: Việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận số 21 (khóa XIII), góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn trên địa bàn huyện, nhất là trong việc cải cách thủ tục hành chính, phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội... Qua đó, đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến với những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, những tấm gương người tốt, việc tốt tạo sức lan toả sâu rộng trong xã hội. 
 
Chỉ thị 05 đã thực sự thấm sâu trong mảnh đất Di Linh, khi chính những người dân với cách làm của riêng mình đã đưa tinh thần Chỉ thị hiện diện sống động trong đời sống. Người Di Linh vẫn nhắc nhiều tới câu chuyện ông Hà Văn Tâm (47 tuổi) trú tại tổ dân phố 14, thị trấn Di Linh đã tặng xe cứu thương trị giá 808 triệu đồng cho Trung tâm Y tế huyện Di Linh thực hiện công tác phòng, chống dịch. Hay như câu chuyện của anh nông dân K’Bảy (47 tuổi) trú tại Thôn 2, xã Đinh Trang Thượng, người đồng bào DTTS đầu tiên ở xã này mạnh dạn xóa bỏ 4 sào cà phê để trồng cà chua. Thu nhập từ cà chua cao gấp 8 - 10 lần so với diện tích cà phê kém hiệu quả đã giúp anh dựng căn nhà mới khang trang và nuôi các con ăn học. Anh K’Bảy đã trở thành nguồn cảm hứng và điển hình để bà con người đồng bào DTTS ở xã khó khăn Đinh Trang Thượng học tập để rồi trên mảnh đất này giờ đã có hơn 13 ha cà chua do bà con làm chủ. Và chuyện của bà con thôn Đăng Rách, xã Gung Ré đã tự nguyện hiến 2.000 m2 đất, tự giải phóng mặt bằng, đóng góp khoảng 2 tỷ đồng làm 2 km đường vào khu sản xuất… Nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) vừa qua, Huyện ủy Di Linh đã khen thưởng, tôn vinh những điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn huyện. Mỗi cá nhân, mỗi tập thể, mỗi đặc thù, điều kiện và cách làm khác nhau nhưng tất cả họ đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương và góp phần đưa Chỉ thị 05 vào đời sống chân thực và gần gũi nhất.
 
Bên cạnh những “trái ngọt” đầy tự hào, huyện Di Linh cũng nhìn nhận rõ những vấn đề cần khắc phục trong thực hiện Chỉ thị. Bởi vẫn còn một số cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa thực sự nhận thức một cách đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; do vậy chưa chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo để tìm ra những giải pháp, những cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, thậm chí có nơi còn lúng túng trong triển khai thực hiện, nhất là việc lựa chọn nội dung đột phá, những vấn đề trọng tâm, nổi cộm bức xúc ở cơ sở để tập trung giải quyết dứt điểm. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến chưa được chú trọng biểu dương và nhân rộng, nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thiếu gương mẫu trong rèn luyện, tu dưỡng, chưa nêu cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; chưa thực sự trở thành việc làm thường xuyên, chưa thành ý thức tự giác, xem đây là nhiệm vụ chính trị được giao…
 
Nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng trong việc học tập và làm theo Bác, Ban Thường vụ Huyện ủy Di Linh yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền cần tiếp tục tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt Chị thị số 05 của Bộ Chính trị; quan tâm xây dựng, nhân rộng các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến với nhiều hình thức, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự thấm sâu và lan toả trong toàn xã hội.
 
NGỌC NGÀ