Lạc Dương: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng và Văn phòng cấp ủy năm 2022

08:05, 12/05/2022
(LĐ online) - Ngày 12/5, Huyện ủy Lạc Dương tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng và Văn phòng cấp ủy năm 2022.
 
Khen thưởng các học viên đạt thành tích cao trong đợt bồi dưỡng
Khen thưởng các học viên đạt thành tích cao trong đợt bồi dưỡng
 
Lớp bồi dưỡng được tổ chức từ ngày 9/5 - 12/5/2022, với sự tham gia của 45 học viên là Bí thư, Phó bí thư, Đảng ủy viên, chi ủy viên, đảng viên của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy. Các học viên đã được nghiên cứu các nội dung cơ bản theo chương trình quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương, gồm: Nghiệp vụ soạn thảo văn bản của Đảng; Tổ chức cơ sở Đảng và nhiệm vụ của Chi ủy, Bí thư chi bộ; Công tác tư tưởng và công tác tổ chức của Chi bộ, Đảng bộ cơ sở; Công tác đảng của chi ủy và Bí thư chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục, đào tạo, xây dựng và phát triển văn hóa, con người, quản lý, bảo vệ tài nguyên môi trường ở cơ sở; Phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở; Công tác Đảng của cấp ủy, Bí thư chi bộ trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương, đảm bảo quyền tự do dân chủ, tuân thủ pháp luật của người dân trong phát triển kinh tế - xã hội; Công tác dân vận và công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật của Chi bộ, Đảng bộ cơ sở.
 
Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng và Văn phòng cấp ủy năm 2022 nhằm giúp Bí thư chi bộ, cấp uỷ viên cơ sở, đảng viên phụ trách công tác Đảng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, nắm vững về vị trí, tầm quan trọng của nội dung, phương thức tiến hành các nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng, nghiệp vụ công tác Đảng trong Đảng bộ, Chi bộ cơ sở. Từ đó góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
 
TUẤN HƯƠNG