Đảng bộ Trường Đại học Đà Lạt tổ chức nghiên cứu, học tập và quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5

05:09, 23/09/2022
(LĐ online) - Ngày 23/9, Đảng bộ Trường Đại học Đà Lạt tổ chức nghiên cứu, học tập và quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với 186 đảng viên tham dự, đạt tỷ lệ 100%. 
 
Toàn thể đảng viên Trường Đại học Đà Lạt tham gia hội nghị
Toàn thể đảng viên Trường Đại học Đà Lạt tham gia hội nghị
 
Hội nghị do báo cáo viên Mai Minh Nhật - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Hiệu trưởng đảm trách truyền đạt 4 Nghị quyết Trung ương, gồm: Nghị quyết số 18 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách,  nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta thành nước phát triển thu nhập cao; Nghị quyết số 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. 
 
Hội nghị diễn ra nghiêm túc có chất lượng, những nội dung cơ bản của các nghị quyết được báo cáo viên trình bày rõ ràng, khoa học. Đồng thời, để nội dung nghị quyết thấm nhuần trong mỗi đảng viên của nhà trường, báo cáo viên linh hoạt nêu một số vấn đề liên hệ đến thực tiễn hoạt động của Đảng bộ nhà trường nhằm trang bị kiến thức có chiều sâu hơn đối với toàn thể đảng viên để tiếp tục xây dựng và phát triển Đảng bộ Trường Đại học Đà Lạt ngày càng có chất lượng cao hơn, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đất nước và bối cảnh mới của thế giới cũng như của ngành giáo dục, đào tạo nói riêng.  
 
Tiến sĩ Mai Minh Nhật cũng cho biết, tính đến tháng 9/2022, Đảng bộ Trường Đại học Đà Lạt có 186 đảng viên sinh hoạt trong 22 chi bộ trực thuộc, gồm 5 chi bộ phòng ban, 15 chi bộ khoa chuyên môn và 2 chi bộ sinh viên. Đảng bộ có 2 ban (Ủy ban Kiểm tra và Ban Tuyên giáo); 92 đảng viên nữ, một đảng viên là người dân tộc thiểu số; 176 đảng viên là cán bộ, viên chức và người lao động; 20 đảng viên là đoàn viên thanh niên; trong đó, có 10 đảng viên là sinh viên. 
 
Chất lượng đảng viên trong Đảng bộ ngày càng được nâng cao về chất lượng; trong đó, có 10 phó giáo sư,  73 tiến sĩ, 75 thạc sĩ, 28 đại học và 10 trình độ khác là đảng viên sinh viên; 24 đảng viên cao cấp lý luận chính trị, 85 đảng viên trung cấp lý luận chính trị. Năm 2021, Đảng bộ Trường Đại học Đà Lạt đạt danh hiệu Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ. 
 
MINH ĐẠO