HĐND huyện Lạc Dương khóa XI tổ chức kỳ họp thứ 7

01:11, 25/11/2022
(LĐ online) - Ngày 25/11, HĐND huyện Lạc Dương khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền. 
 
Chủ tọa kỳ họp
Chủ tọa kỳ họp
 
Kỳ họp dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Triều - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Đỗ Khắc Lợi - Phó Chủ tịch HĐND huyện. 
 
Đồng chí Phạm Triều - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lạc Dương phát biểu khai mạc kỳ họp
Đồng chí Phạm Triều - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lạc Dương phát biểu khai mạc kỳ họp
 
Tại kỳ họp, HĐND huyện đã xem xét, thảo luận cho ý kiến vào các tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND huyện. Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, các đại biểu HĐND huyện đã tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung UBND huyện trình tại kỳ họp. Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, lãnh đạo UBND huyện đã tiếp thu, giải trình các nội dung trình tại kỳ họp. 
 
Đồng chí Sử Thanh Hoài - Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu về các nội dung trình tại kỳ họp
Đồng chí Sử Thanh Hoài - Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu về các nội dung trình tại kỳ họp
Tại kỳ họp này, HĐND huyện đã xem xét, quyết định thông qua các nghị quyết: Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Lạc Dương; Nghị quyết phê duyệt danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Lạc Dương; Nghị quyết phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm năm 2023 trên địa bàn huyện Lạc Dương; Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án (công trình): Nâng cấp, mở rộng đường thôn Đạ Cháy, xã Đạ Nhim; Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Văn Huynh - Nguyên Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng; ông Lê Đức Long - Nguyên Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện do chuyển công tác khác. Đây là cơ sở pháp lý, chủ trương quan trọng để UBND huyện kịp thời triển khai thực hiện góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tiếp theo.
 
Các đại biểu tham dự kỳ họp
Các đại biểu tham dự kỳ họp

 

Đồng chí Phạm Triều - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lạc Dương và đồng chí Sử Thanh Hoài - Chủ tịch UBND huyện tặng quà cho 2 đồng chí miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Đồng chí Phạm Triều - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lạc Dương và đồng chí Sử Thanh Hoài - Chủ tịch UBND huyện tặng quà cho 2 đồng chí miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
TUẤN HƯƠNG