Đa Huoai: Giảm hơn 36% số vụ vi phạm về bảo vệ, phát triển rừng

06:12, 09/12/2019

Theo Hạt Kiểm lâm Đạ Huoai, trong 11 tháng đầu năm 2019, số vụ vi phạm về bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn huyện Đạ Huoai là 37 vụ, (giảm 21 vụ ≈ 36,21% so với cùng kỳ năm 2018),...

Theo Hạt Kiểm lâm Đạ Huoai, trong 11 tháng đầu năm 2019, số vụ vi phạm về bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn huyện Đạ Huoai là 37 vụ, (giảm 21 vụ ≈ 36,21% so với cùng kỳ năm 2018), trong đó, khai thác rừng trái pháp luật: 5 vụ; vi phạm các quy định chung của Nhà nước về bảo vệ rừng: 8 vụ; phá rừng trái pháp luật: 5 vụ; vận chuyển lâm sản trái pháp luật: 8 vụ ; Tàng trữ, mua bán, chế biến lâm sản trái pháp luật: 11 vụ; tịch thu 25,907 m 3 gỗ các loại; tịch thu 1 xe ô tô, 14 xe gắn máy, 21 công cụ, dụng cụ, các loại cưa xăng; thu nộp ngân sách nhà nước 129.411.000 đồng.   
 
Công tác tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp được Hạt Kiểm lâm Đạ Huoai, Đội 12 huyện Đạ Huoai thực hiện thường xuyên và có nhiều chuyển biến tích cực; thường xuyên chủ động phối hợp với ngành chức năng, chính quyền địa phương và các đơn vị chủ rừng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát ngăn chặn tình trạng khai thác rừng trái pháp luật tại các khu rừng trọng điểm, rừng giáp ranh và tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp tại địa phương.
 
HOÀNG SA