Giải ngân 100% vốn xây dựng công trình thủy lợi

06:12, 06/12/2019

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng cho biết, đến đầu tháng 12/2019, công trình hồ chứa nước Đạ Sị (Tiên Hoàng, Cát Tiên) đã giải ngân hơn 84,3% kế hoạch vốn thi công xây dựng; tỷ lệ này ước thực hiện cả năm 2019 đạt 100%. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng cho biết, đến đầu tháng 12/2019, công trình hồ chứa nước Đạ Sị (Tiên Hoàng, Cát Tiên) đã giải ngân hơn 84,3% kế hoạch vốn thi công xây dựng; tỷ lệ này ước thực hiện cả năm 2019 đạt 100%. 
 
Hiện ở hồ chứa nước Đạ Sị, đơn vị thi công đã hoàn thành kênh dẫn dòng thượng lưu đập, đồng thời tiến hành các phần việc cơ khí chế tạo cống lấy nước. Về phía huyện Cát Tiên đang triển khai thu hồi hơn 4,8 ha diện tích đất khu vực phụ cận bảo vệ đập. 
 
Các trạm bơm Phước Cát 1, Đức Phổ, Phù Mỹ ở huyện Cát Tiên cũng đã và đang đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành việc lắp đặt trạm biến áp, xây dựng cụm đầu mối trạm bơm, hệ thống kênh dẫn nước… để nghiệm thu đưa vào sử dụng, ước giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn phân bổ năm 2019… 
 
VŨ VĂN