12 mô hình giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

05:06, 22/06/2020

Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng vừa được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các huyện, thành triển khai Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng năm 2020", tổng kinh phí hơn 1,6 tỷ đồng.

Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng vừa được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các huyện, thành triển khai Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng năm 2020”, tổng kinh phí hơn 1,6 tỷ đồng. 
 
Trong đó tiếp tục duy trì, nhân rộng và xây dựng mới 12 mô hình tuyên truyền thường xuyên và tuyên truyền luân phiên tại các xã, đơn vị trường học trên địa bàn. 
Cụ thể, duy trì 4 mô hình tuyên truyền thường xuyên ở các xã Đạ Quyn (Đức Trọng), Liêng Srônh (Đam Rông), Trường PTTH Dân tộc nội trú tỉnh Lâm Đồng, Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Di Linh. 
 
Đồng thời nhân rộng 5 mô hình tuyên truyền thường xuyên ở các xã Đạ Nhim (Lạc Dương), Pró (Đơn Dương), Bảo Thuận (Di Linh), Phước Lộc (Đạ Huoai), Quốc Oai (Đạ Tẻh).
Còn lại xây dựng 3 mô hình tuyên truyền luân phiên ở xã Tà Nung (Đà Lạt), Lộc Nam, Lộc Bảo (Bảo Lâm).  
 
MẠC KHẢI